Direct naar de content
icon search white
Persoonsonderzoek

iOnderzoek - Persoonsonderzoek - portfolio en leverdata

Het college van burgemeester en wethouders start een adresonderzoek als er twijfel bestaat over de juistheid van het adres van een ingezetene zoals dat in de BRP staat geregistreerd. Het onderzoek dat volgt is een onderzoek naar de verblijfplaats van de betrokken persoon. Omdat de uitkomst van het adresonderzoek mogelijk aanleiding kan zijn tot een ambtshalve wijziging van gegevens in de BRP, moet het onderzoek zorgvuldig worden uitgevoerd. De gemeente kan niet lichtvaardig overgaan tot het doorvoeren van een ambtshalve wijziging, omdat de gevolgen voor de betrokken persoon en overheid groot kunnen zijn.

iOnderzoek alles onder één dak

Binnen iOnderzoek onderscheiden we meerdere processen die ondersteuning bieden bij de opbouw van het proces, het bijbehorende dossier en de juiste vervolgacties:

Persoonsonderzoek sinds eind 2021

In het voorjaar van 2021 met 5 kwartiermakergemeenten gestart met de ontwikkeling van het proces Persoonsonderzoek binnen de app iOnderzoek. De kwartiermakergemeenten starten de pilot vanaf iBurgerzaken release 4.2 (augustus 2021). En sinds iBurgerzaken release 4.4 (december 2021) is het proces beschikbaar voor alle gemeenten.

Doorontwikkeling: integratie met TMV 2.0 

De gemeente kan op verschillende manieren een signaal ontvangen wat leidt tot een adres- of persoonsonderzoek. Dit signaal komt vaak binnen als een terugmelding via de Terugmeldvoorziening (TMV) van RvIG. Deze terugmeldingen zijn sinds iBurgerzaken release 4.4 (december 2021) voor de pilotgemeenten zichtbaar in iBurgerzaken; Onderhouden Terugmeldingen. De integratie van Persoonsonderzoek en TMV 2.0 staat gepland vanaf iBurgerzaken release 4.8 (juli 2022).

Deel via:

‘(i)Burgerzaken klaar voor de toekomst. Daar gaan we samen voor!’

Frank van Baren, Product Owner / Business Analist
Frank van Baren (zij)