Direct naar de content
icon search white
Verbeteren

iOnderzoek

Het college van burgemeester en wethouders start een onderzoek als er twijfel bestaat over de juistheid van de gegevens van een ingezetene zoals dat in de BRP staat geregistreerd. Omdat de uitkomst van het onderzoek mogelijk aanleiding kan zijn tot een ambtshalve wijziging van gegevens in de BRP moet het onderzoek zorgvuldig worden uitgevoerd. De gemeente kan niet lichtvaardig overgaan tot het doorvoeren van een ambtshalve wijziging, omdat de gevolgen voor de betrokken persoon en overheid groot kunnen zijn.

‘(i)Burgerzaken klaar voor de toekomst. Daar gaan we samen voor!’

Frank van Baren, Product Owner / Business Analist
Frank van Baren (zij)