Direct naar de content
icon search white
Adresonderzoek

iOnderzoek - portfolio en leverdata

Het college van burgemeester en wethouders start een adresonderzoek als er twijfel bestaat over de juistheid van het adres van een ingezetene zoals dat in de BRP staat geregistreerd. Het onderzoek dat volgt is een onderzoek naar de verblijfplaats van de betrokken persoon. Omdat de uitkomst van het adresonderzoek mogelijk aanleiding kan zijn tot een ambtshalve wijziging van gegevens in de BRP, moet het onderzoek zorgvuldig worden uitgevoerd. De gemeente kan niet lichtvaardig overgaan tot het doorvoeren van een ambtshalve wijziging, omdat de gevolgen voor de betrokken persoon en overheid groot kunnen zijn.

iOnderzoek alles onder één dak

Binnen iOnderzoek onderscheiden we meerdere processen die ondersteuning bieden bij de opbouw van het proces, het bijbehorende dossier en de juiste vervolgacties:

Deel via:

‘(i)Burgerzaken klaar voor de toekomst. Daar gaan we samen voor!’

Frank van Baren, Product Owner / Business Analist
Frank van Baren (zij)