Direct naar de content
icon search white
Adresonderzoek

iAdresonderzoek - portfolio en leverdata

Het college van burgemeester en wethouders start een adresonderzoek als er twijfel bestaat over de juistheid van het adres van een ingezetene zoals dat in de BRP staat geregistreerd. Het onderzoek dat volgt is een onderzoek naar de verblijfplaats van de betrokken persoon. Omdat de uitkomst van het adresonderzoek mogelijk aanleiding kan zijn tot een ambtshalve wijziging van gegevens in de BRP, moet het onderzoek zorgvuldig worden uitgevoerd. De gemeente kan niet lichtvaardig overgaan tot het doorvoeren van een ambtshalve wijziging, omdat de gevolgen voor de betrokken persoon en overheid groot kunnen zijn.

Pilot bij kwartiermakergemeente Almelo

Om de module en het proces te optimaliseren heeft bij de gemeente Almelo een pilot voor iAdresonderzoek plaatsgevonden. Naar aanleiding van die pilot is de module bij meer gemeenten geïmplementeerd en landelijk beschikbaar.

Deel via:

‘Mijn doel: 10 miljoen blije burgers én 250 tevreden gemeenten.’

Mat Keijers, Productmanager Burgerzaken
Mat Keijers