Direct naar de content
icon search white
Adres- & persoonsonderzoek & Controle briefadres

iOnderzoek - portfolio en leverdata

Het college van burgemeester en wethouders start een adresonderzoek als er twijfel bestaat over de juistheid van het adres van een ingezetene zoals dat in de BRP staat geregistreerd. Het onderzoek dat volgt is een onderzoek naar de verblijfplaats van de betrokken persoon. Omdat de uitkomst van het adresonderzoek mogelijk aanleiding kan zijn tot een ambtshalve wijziging van gegevens in de BRP, moet het onderzoek zorgvuldig worden uitgevoerd. De gemeente kan niet lichtvaardig overgaan tot het doorvoeren van een ambtshalve wijziging, omdat de gevolgen voor de betrokken persoon en overheid groot kunnen zijn.

Persoonsonderzoek Q3 2021

In het voorjaar van 2021 met kwartiermakers gestart met de ontwikkeling van persoonsonderzoek. Sinds iBurgerzaken release 4.2 is persoonsonderzoek beschikbaar voor kwartiermakergemeenten. Vanaf Q3 2021 begint de uitrol naar alle andere gemeenten. 

Controle briefadres beschikbaar Q4 2021

Verhuist er iemand naar een briefadres? Dan kun je met 'Controle briefadres' die nodige controle inplannen en uitvoeren. Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf Q4 2021.

Deel via:

‘(i)Burgerzaken klaar voor de toekomst. Daar gaan we samen voor!’

Frank van Baren, Product Owner / Business Analist
Frank van Baren (zij)