Direct naar de content
icon search white
3 juni 2016 - Persberichten

PinkRoccade Local Government strategische partner van gemeente Huizen

De gemeente Huizen en PinkRoccade Local Government gaan een partnerschap aan, waarbij de ICT-leverancier voortaan strategisch meedenkt over de uitvoering van de taken van de gemeente. Het gaat hierbij over onder andere zorgtaken - jeugdzorg, werk & inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen -, de Omgevingswet en de aansluiting op de LV WOZ. Het convenant ter bekrachtiging van het partnerschap werd woensdag 6 april ondertekend door Paul Veldhuisen (gemeente Huizen) en Michiel Uijting (PinkRoccade Local Government).

De gemeente Huizen en PinkRoccade Local Government gaan een partnerschap aan, waarbij de ICT-leverancier voortaan strategisch meedenkt over de uitvoering van de taken van de gemeente. Het gaat hierbij over onder andere zorgtaken - jeugdzorg, werk & inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen -, de Omgevingswet en de aansluiting op de LV WOZ. Het convenant ter bekrachtiging van het partnerschap werd woensdag 6 april ondertekend door Paul Veldhuisen (gemeente Huizen) en Michiel Uijting (PinkRoccade Local Government).

Met het convenant nemen de gemeente Huizen en PinkRoccade Local Government afscheid van het traditionele model opdrachtgever -  opdrachtnemer. Bert Bannink, manager Bestuur, Burgerzaken en Ondersteuning bij de gemeente Huizen: ‘Dienstverlening is één van de kerntaken van een gemeente. De oplossingen van PinkRoccade Local Government zijn bepalend voor hoe onze inwoners de kwaliteit van die dienstverlening beoordelen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we gezamenlijk en op strategisch niveau nadenken over hoe de gemeente Huizen invulling geeft aan de uitvoering van bijvoorbeeld de decentralisaties in het zorgdomein en de Omgevingswet.’

‘U vraagt, wij draaien’ niet meer van deze tijd

De recente aansluiting van de gemeente Huizen op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) is een concreet voorbeeld van hoe beide partijen het convenant in de praktijk brengen. Michiel Uijting, directeur Ruimte & Omgeving bij PinkRoccade Local Government: ‘In het LV WOZ-project hebben we niet alleen gezamenlijk de juiste oplossing voor het probleem gevonden. Onze specialisten lieten zien waar dingen fout kunnen gaan in een ICT-project. Voor de medewerkers van de gemeente bood dit waardevolle inzichten voor toekomstige projecten. Dit project vormde het bewijs dat werken op basis vanik ben afnemer, jij bent leverancier niet meer van deze tijd is. Door op strategisch niveau samen te werken en beslissingen te nemen, begrijp je elkaars werelden beter. Dat vormt de basis om de kwaliteit te leveren waar burgers om vragen.’

Over Gemeente Huizen

Het dienstverleningsconcept van de gemeente Huizen is ontwikkeld vanuit de visie dat inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden de gemeente zien als professionele dienstverlener en dat de gemeente toegankelijk is en één gezicht naar buiten heeft. Inwoners kunnen kiezen via welk kanaal zij contact zoeken en hoeven zich niet af te vragen bij welke afdeling zij moeten zijn. Inwoners moeten bovendien geen gegevens meer hoeven in te vullen die zij al hebben verstrekt. Tot slot mag iedereen van de gemeente Huizen de beste kwaliteit dienstverlening verwachten.

Deel via: