Direct naar de content
icon search white
30 mei 2017 - Persberichten

Gemeente Tilburg wint tijd door koppelen softwaresystemen

Den Bosch, 29 juni 2017 - Gemeente Tilburg gaat alle applicaties aan elkaar koppelen om zo de informatievoorziening en datadistributie voor burgers, bedrijven en medewerkers te verbeteren. Ze gebruiken hiervoor de applicatie Makelaarsuite van PinkRoccade Local Government, waardoor alle data en informatie van organisaties centraal beschikbaar is in één systeem.

Gemeente Tilburg heeft voor Makelaarsuite gekozen vanwege de integratie van de gemeentelijke modelarchitectuur. Hierdoor is er bijvoorbeeld een Digikoppeling adapter, zodat overheidsorganisaties informatie met elkaar uit kunnen wisselen. Heidi Vos, ICT Leveranciersmanager bij gemeente Tilburg: ‘Makelaarsuite is voor ons een kernapplicatie, waarmee alle systemen aan elkaar gekoppeld zijn. We kunnen hiermee zowel intern voor medewerkers als extern voor burgers, bedrijven en organisaties snel de juiste informatie aanbieden.’

Tijdwinst en real time informatievoorziening
In het verleden moest een applicatiebeheerder koppelingen maken tussen systemen en met de integratie wordt dus een grote tijdswinst behaald. Daarnaast wil gemeente Tilburg stappen zetten op het gebied van informatievoorziening, door met de inzet van Makelaarsuite data om te zetten naar informatie. Hiervoor gaat de gemeente Tilburg real time informatie gebruiken om bijvoorbeeld de zorgvraag van de individuele burger beter te kunnen beantwoorden en beleid te maken gebaseerd op actuele en relevante data. Vos: ‘We zijn afhankelijk van informatie van andere organisaties. Als bijvoorbeeld iemand belt over de WOZ-waarde van zijn huis, hebben we die informatie nodig van het kadaster. Nu kunnen we direct de juiste informatie zien en de burger beter bedienen.’

Complexiteitsreductie
Met Makelaarsuite kunnen gemeenten op een veilige en betrouwbare wijze data en informatie uitwisselen op basis van de landelijke standaarden, wat leidt tot complexiteitsreductie in het applicatielandschap. Gemeente Tilburg gaat samen met PinkRoccade verder in de toekomst om zo haar informatievoorziening verder uit te breiden.

Over gemeente Tilburg
Gemeente Tilburg is een moderne, vernieuwende organisatie. De steeds verdergaande digitale ontwikkeling en participerende maatschappij vraagt om een andere overheid. Gemeente Tilburg werkt, steeds meer in de rol als regisseur, aan onderwerpen waar burgers en bedrijven in de stad behoefte aan hebben. Samenwerking met partners en regio is vanzelfsprekend.

Over PinkRoccade Informatievoorziening
PinkRoccade Informatievoorziening wil meewerken aan het creëren van een omgeving, op basis van eerlijkheid en rechtvaardigheid, waarin informatie een sleutelrol speelt, zodat iedere inwoner het leven kan leiden zoals hijzelf wilt in deze maatschappij.

Meer weten over Makelaarsuite en onze oplossingen?
Neem dan contact op met accountmanager Anne-Christin Rosenberg of Dennis de Koning.

Deel via: