Direct naar de content
icon search white
27 juli 2016 - Persberichten

Digitale informatiestroom Jeugd-GGZ en gemeente succesvol getest

PinkRoccade Healthcare en PinkRoccade Local Government hebben voor de eerste keer een gezamenlijke project in de GGZ succesvol getest. De samenwerking omhelst het digitaliseren van de Jeugd-GGZ informatiestroom tussen gemeenten en GGZ-instellingen. Het hele traject, van aanvraag tot declaratie, wordt door de systemen van PinkRoccade Healthcare en PinkRoccade Local Government ondersteund.

Vanuit de politiek en de markt wordt steeds vaker gevraagd naar een geïntegreerde aanpak tussen zorg en gemeente. Voor PinkRoccade was het een natuurlijk proces om dit jeugdzorgtraject voor de GGZ samen op te pakken. Erleyne Brookman, managing director bij PinkRoccade Local Government: ‘Met de kennis die we hebben van beide sectoren, is het logisch dat we meer in deze vorm gaan samenwerken. Sinds de decentralisaties raken de bedrijven elkaar. Met de kennis die we hebben van beide sectoren, kunnen we snel verbanden leggen. Het is mooi dat we de processen in het EPD mijnQuarant en CiVision Samenlevingszaken hebben geautomatiseerd. Gemeenten en zorgaanbieders die gebruik maken van de applicaties van PinkRoccade wisselen gegevens beveiligd uit via landelijke schakelpunten, volgens de landelijke standaarden.’

Zorgbetaling sneller afgewikkeld

De geslaagde test is sowieso één van de eerste keren dat in Nederland succesvol een geïntegreerd jeugdzorg-GGZ-proces geautomatiseerd wordt verwerkt. Gevolg: de inspanningen van PinkRoccade Local Government en PinkRoccade Healthcare zorgen ervoor dat de zorgbetaling sneller kan worden afgewikkeld door een gemeente. Een gemeente heeft nu sneller inzicht welke patiënten door een instelling in zorg worden genomen na verwijzing door een huisarts. Hierdoor versnelt het proces rondom toewijzing, declaraties en betalingen.

Correct doorgeven van declaraties

Het proces rond toewijzingen, declaraties en betalingen bij Jeugd-GGZ-patiënten kan nu compleet via beveiligde datalijnen verlopen. Martijn Vriens, managing director bij PinkRoccade Healthcare:

Hierdoor kan er geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen mijnQuarant en CiVision Samenlevingszaken plaatsvinden. Vooral gemeenten, verantwoordelijk voor Jeugd-GGZ budgetten, profiteren hiervan. Een huisarts verwijst een patiënt door, communiceert die verwijzing richting de GGZ-instelling en de instelling stelt de gemeente op de hoogte. De gemeente wordt nu direct na een verwijzing in het proces meegenomen. Gegevensuitwisseling en dus budgettoekenning en betaling kunnen sneller plaatsvinden. Wanneer gemeenten en zorginstellingen gaan werken conform dit proces betekent dit ook voor zorgaanbieders een reductie in de administratieve lasten.’

Deel via:

‘Samen met gemeenten wil ik het Sociaal Domein van de toekomst vormgeven.’

Erleyne Brookman, Managing Director Samenlevingszaken
Pink_Roccade_Erleyne_Brookman_7720_AS verkleind.png