Direct naar de content
icon search white
10 mei 2017 - Nieuws

Zorg voor Jeugd: Zuidoost-Brabant aan het woord

Veel van de signalen en ketenregistraties in Zorg voor Jeugd hebben geen einddatum gekregen. Ondanks het feit dat een hulpverlener of professional niet meer betrokken is bij de jongere.

Verplichte einddatum voor signaleringen

Met de komst van de koppeling met de Landelijke Verwijsindex (VIR) in 2010 hebben we een automatische einddatum op signalen ingevoerd. Die einddatum staat op 2 jaar vanaf de afgiftedatum. Deze geldigheid van 2 jaar komt overeen met de wettelijke termijn die ook 2 jaar bedraagt.

Ketenregistraties zonder einddatum: irritatie bij ketencoördinator

Voor de ketenregistraties hebben we altijd gemeend geen verplichte einddatum in te voeren. Dit omdat een hulpverlener op voorhand niet kan aangeven hoelang een jongere in hulpverlening zit. Nu zien we in de praktijk dat heel vaak vergeten wordt een einddatum te geven aan een ketenregistratie. Dit leidt tot irritatie bij een toegewezen keten coördinator, omdat hij/zij contact zoekt en te horen krijgt dat betrokkenheid in een (ver) verleden ligt.

VIR

In de VIR is een ketenregistratie altijd maar maximaal twee jaar geldig. Deze 2 redenen hebben er toe geleid dat we toch over zullen gaan tot een einddatum op een ketenregistratie. We richten dit net wat anders in dan de einddatum op een signaal.

Wat betekent dit in de praktijk?

  • Bij afgifte van een ketenregistratie wordt automatisch een voorgestelde    einddatum opgevoerd.
  • Deze einddatum wordt vastgesteld op 2 jaar na de afgiftedatum.
  • Die einddatum kan aangepast worden, naar een eerder of later moment.
  • Een week voor het aflopen van de einddatum ontvangt de hulpverlener een e-mail om hem te attenderen op het naderen van die einddatum.
  • Hij heeft dan de mogelijkheid de einddatum te verschuiven naar een later moment. Natuurlijk alleen indien nodig.
  • Als hij dat doet, blijft hij betrokken bij de jongere en blijft hij e-mail over de jongere ontvangen. Een week voor het bereiken van die nieuwe einddatum ontvangt hij opnieuw een herinneringsmail.
  • Indien de hulpverlener niet meer betrokken is, kan hij de einddatum gewoon laten passeren. Hij hoeft dan niets te doen.
  • In dit laatste geval wordt de ketenregistratie uitgegrijsd nadat de einddatum bereikt is.
  • Een hulpverlener kan daarna niet meer bij die jongere kijken.
  • Indien nodig, moet hij een nieuwe ketenregistratie afgeven om opnieuw betrokken te worden bij de jongere.

Zuidoost Brabant: einddatum van 2 jaar

In Zuidoost Brabant worden binnenkort deze regels voor ketenregistraties aangepast. Dit betekent dat ketenregistraties vanaf dat moment een einddatum krijgen van 2 jaar in de toekomst.

Voor instellingen die werken met een automatische koppeling geldt dit niet. Meer weten? Regiobeheerder Lisette Peeters beantwoordt al jouw vragen. Haar telefoonnummer is 040-238 4972.

Deel via: