Direct naar de content
icon search white
22 april 2021 - Nieuws

Zet de eerste stap richting de Wet Inburgering: impact op je organisatie en informatiesystemen

In de nieuwe Wet Inburgering spelen gemeenten een regierol. Je bent vanaf dan verantwoordelijk voor het ondersteunen van de inburgeringsplichten. En om inburgeraars te stimuleren op tijd aan hun inburgeringsplichten te voldoen. Dat is een brede taak, met impact op je organisatie én op je informatiesystemen. Om je te helpen, maakten we een stappenplan. Elke maand zoomen we in op een stap die je kan nemen, zodat je op 1 januari 2022 klaar bent!

Uitvoeringstoets VNG: alles in beeld

Voor je start met het opstellen van een plan van aanpak voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering adviseren we je de uitvoeringstoets van de VNG te lezen. In deze uitvoeringstoets is tot in detail opgenomen welke nieuwe verantwoordelijkheden en taken de gemeente krijgt. En welke impact dat heeft op bestaande werkprocessen, informatiesystemen en gegevensuitwisseling met derde partijen. Het is een lijvig document, waar alle details in opgenomen zijn. Vanzelfsprekend gaven wij input voor deze toets. En ondanks dat het veel informatie is, adviseren we je de uitvoeringstoets te gebruiken voor het inrichten van de werkprocessen en de informatie-uitwisseling. De uitvoeringstoets vind je hier

Doe je het zelf of besteed je het uit?

Een belangrijke vraag om op korte termijn te beantwoorden, is de vraag of jullie gemeente de Wet Inburgering zelf uitvoert. Of dat jullie hiervoor bijvoorbeeld jullie sociale dienst of een centrumgemeente willen vragen. Dit is van meerdere factoren afhankelijk, bijvoorbeeld:

  • Welke taken in het sociaal domein voeren jullie nu al zelf uit?
  • Welke taken voert een sociale dienst of centrumgemeente voor jullie uit?
  • Is er een logische 'knip' te maken in het proces van de inburgering?
  • Is de uitvoerder die je op het oog hebt al bezig met de voorbereidingen?
  • Welke kosten rekent de uitvoerder en hoe verhoudt zich dat tot jullie budget of kosten die jullie zelf moeten maken?

Wie binnen het sociaal domein wordt verantwoordelijk?

De nieuwe taken op het gebied van inburgering bestaan uit verschillende onderdelen: de begeleiding van de inburgeraar én de administratieve en financiële afwikkeling. Zelfs als je er voor kiest om (een gedeelte van) de taken bij een andere organisatie onder te brengen, zijn er misschien nog taken die je in je eigen organisatie uitvoert. Hoe weet je wat een handige plek is? En of je bijvoorbeeld een apart team nodig hebt? Ons advies: denk vanuit persona's:

  • Vanuit de inburgeraar: Wat heeft de inburgeraar nodig? Welke vragen komen bij de gemeente en wie kan die beantwoorden? Gebeurt dit bij het KCC of direct bij iemand van het sociaal domein?
  • Vanuit de consulent of klantmanager: Wie begeleidt de inburgeraar in het persoonlijke plan? Gebeurt dit binnen een bestaand sociaal- of wijkteam? Of richten jullie hiervoor een apart team op? Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk? Wat heeft een regisseur of consulent nodig om die taken uit te voeren?
  • Vanuit de administratie: welke administratieve en financiële handelingen voeren jullie zelf uit? Hoe komen de nodige gegevens op de goede plek? Wie voert de controle en/of de betalingen uit?
  • Vanuit het management en bestuur: welke gegevens wil jullie management en bestuur zien? Welke data moet dus geregistreerd of ontvangen worden?
  • Vanuit het applicatiebeheer: Moeten er nieuwe modules of systemen aangeschaft worden? Wie gaat die beheren en hoeveel tijd is er nodig om die in te richten?

Een heleboel vragen dus! Gelukkig hoef je niet zelf het wiel uit te vinden.

Gebruik best practices van andere gemeenten

Alle gemeenten staan voor dezelfde uitdaging. Daarom is het belangrijk om kennis te delen. Over wat werkt en wat niet werkt. Natuurlijk is er nog geen gemeente die precies weet hoe het straks allemaal werkt: dan had je hun werkwijze gewoon gekopieerd.

Dat lukt niet, maar informatie uitwisselen kan natuurlijk wel! Zoek daarom andere gemeenten op om te horen hoe zij het regelen. Wij ondersteunen dat door in de komende tijd gemeenten met elkaar in contact te brengen. Maar laat het vooral niet van ons afhangen. Wat we wel alvast kunnen bieden:

Download hier ons stappenplan voor de Wet Inburgering. Of neem contact op voor het inplannen van een adviesgesprek en/of demo met Ingmar. Zijn gegevens zie je hieronder.

 

Deel via:

‘De juiste dienstverlening voor jouw burgers is belangrijker dan ooit. Ik daag je uit samen de beste oplossing te vinden.’

Ingmar Uijl, Productmanager Sociaal domein
Ingmar Uijl - PinkRoccade Samenlevingszaken