Direct naar de content
icon search white
16 november 2016 - Nieuws

Wijzigingen omtrent iWmo & iJw 2.1, ICAK, iPGB en jGGZ

De trein van het ketenberichtenverkeer via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) dendert in 2017 voort. In april zal het berichtenverkeer op basis van de standaarden iWmo en iJw een update krijgen met de implementatie van versie 2.1. De nieuwe berichtenstandaard iCAK staat gepland voor 1 januari 2018. Er komen nieuwe en aangepaste berichten voor de communicatie tussen de gemeenten en de sociale verzekeringsbank (SVB) en per 1 januari 2018 zal de DBC-systematiek binnen de jeugdzorg niet langer worden toegepast. Bovendien zal de bestandsaanlevering aan het CBS in het kader van de Monitor Sociaal Domein eveneens via het GGk gaan lopen.

PinkRoccade zal u via Nieuwsbrieven en Regiosessies op de hoogte houden van de landelijke ontwikkelingen en de ondersteuning die wij aan u als gemeente bieden.

iWmo en iJw 2.1

Per 3 april volgend jaar dient het iWmo- en iJw-berichtenverkeer te lopen op basis van versie 2.1 van de berichtenstandaarden. Dit betreft een voor de eindgebruiker niet al te grote wijziging, maar voor de softwareleveranciers van gemeenten en zorgaanbieders en voor de ketenpartijen Vecozo, RINIS en Inlichtingenbureau gaat het om een aanpassing met grote impact. Het is daarom spijtig dat vanuit het Programma i-Sociaal Domein (iSD) is besloten om de eerder aangekondigde ketentestomgeving niet te realiseren.

PinkRoccade Healthcare en PinkRoccade Samenlevingszaken zullen onderling de nieuwe versies van de berichten testen. Wij verwachten dat gemeenten vanaf januari met de nieuwe programmatuur aan de slag kunnen. Zorginstituut Nederland onderzoekt momenteel de mogelijkheid om vanaf eind januari alsnog een ketentest te kunnen faciliteren.

iCAK

Het iCAK zal voorzien in een tweetal berichtenparen รก la de iWmo. Er wordt momenteel gewerkt aan de berichtdefinities en PinkRoccade zal op verzoek van het Programma iSD mede vorm geven aan de implementatie- en migratiestrategie voor de overgang naar de nieuwe aanlevering van gegevens aan het CAK via het GGk.

iPgb

Vanaf januari 2017 worden voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van iPgb 2.0, waarin verdere aansluiting wordt gezocht met de iWmo en iJw. De eerste stap is dat in het vierde kwartaal van 2016 werkgroepen onder leiding van het Programma iSD nader afstemmen over de prioritering en nieuwe berichttypen. Er wordt in ieder geval een begin gemaakt met de uitwerking van de specificaties van het Toekenningsbericht 2.0 (TKB 2.0).

jGGZ

Tot en met 2017 wordt voor de jeugd-GGZ gewerkt volgens de DBC-systematiek. Vanaf 2018 wordt de jeugd-GGZ meegenomen in de drie uitvoeringsvarianten die al zijn beschreven voor de andere vormen van jeugdhulp. Er wordt ingezet om landelijke jeugd-GGZ-productcodes te ontwikkelen. Tezamen met PinkRoccade GGZ volgt PinkRoccade Samenlevingszaken de ontwikkelingen op de voet, zodat u op tijd zult kunnen beschikken over de juiste functionaliteit.

Deel via: