Direct naar de content
icon search white
24 februari 2022 - Nieuws

Wijziging besluit omgevingsrecht recreatiewoningen

In deze wijziging wordt de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen mogelijk gemaakt. Dit zou de druk op de woningmarkt enigszins kunnen verlichten en de illegaliteit verminderen. Op dit moment is er nog veel discussie over dit voorstel binnen Eerste- en Tweede kamer. Als gemeente zul je zelf bepalen hoe je hier invulling aangeeft.

Recreatiewoningen vastleggen in de module Niet Authentieke Objecten
Ongeacht de uitkomst is het goed om te weten dat het nu al mogelijk is om recreatiewoningen vast te leggen in de module Niet Authentieke Objecten in Makelaarsuite. Er wordt zowel een ‘overig gebouwd object’ als het adres in de vorm van een ‘(overig) adresseerbaar objectaanduiding’ opgenomen. Deze gegevens worden via StUF berichten aan het distributiesysteem en gegevensmagazijn doorgegeven. Een applicatie zoals iBurgerzaken gebruikt deze gegevens bij vestiging van een persoon. Ook is er ondersteuning voor zaken waarin dergelijke objecten behandeld worden.

Overig ‘Gebouwde Objecten’ ontsluiten in deze module
Met deze functionaliteit kun je naast de genoemde recreatiewoningen allerlei soorten objecten met hun ‘(overig) adresseerbaar objectaanduiding’ vastleggen die je niet via een andere bron kunt ontsluiten en gebruiken binnen je gemeentelijke processen. Zogenoemde BAG + gegevens kun je hierin ook centraal vastleggen en distribueren.

Wil jij ook aan de slag met de module Niet Authentieke Objecten?
Neem dan contact op met je accountmanager of met productowner Ton Timmermans.

Onze accountmanagers
Thomas van Son | 06 295 282 10 | Thomas.vanSon@PinkRoccade.nl
Jochem Lam | 06 147 290 40 | Jochem.Lam@PinkRoccade.nl
Willem Schepers | 06 14 94 56 27 | Willem.Schepers@PinkRoccade.nl

Deel via:

‘Samen verder’

Thomas van Son, Accountmanager
Thomas vrij.png