Direct naar de content
icon search white
4 december 2019 - Nieuws

Wij zijn: Partner van Betekenis

Wist je dat… De geschiedenis van PinkRoccade ver terug gaat en begint bij de overheid? In 1950 werd namelijk de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie opgericht door toenmalig minister-president Willem Drees. Dit werd later het Rijks Computercentrum (RCC). Uiteindelijk resulteerde dit in de tak PinkRoccade Local Government die zich focuste op de gemeentelijke markt. Voor wie een beetje kan rekenen, gaat er nu een belletje rinkelen. Dat klopt, we bestaan bijna 70 jaar! Volgend jaar is ons jubileumjaar. En de viering daarvan leidt tot een terugblik. Maar vooral tot een vooruitblik!

Wij zien een veranderende wereld

Wij zien dat de omgeving waarin lokale overheden hun rol moeten vervullen complexer wordt. Dat de structuur waarbinnen lokale overheden opereren verandert. We zien dat de gemeente als organisatie vooral belangrijk wordt in het borgen van publieke waarden. En dat de maatschappelijke opgave centraal staat. Dat nieuwe technologie in de vorm van dataverzameling en vormen van intelligentie zich steeds sneller ontwikkelen. En ook een belangrijke rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke opgaven. We zien dat de technologie heel veel mogelijk maakt, in positieve maar ook negatieve zin en dat het daarom belangrijk is om ethische principes nauwgezet te volgen en toe te passen. Dit laten we zien met de introductie van Selfservice bij iBurgerzaken en iParticipatie. We stimuleren samen met gemeenten dat burgers zoveel mogelijk zelf doen. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid meer aandacht te besteden aan de burgers die dat nodig hebben.

Wij gaan uit van onze eigen kracht 

Dat betekent dat wij vertrouwen op de kennis van onze klanten en medewerkers. Maar ook op onze kennis van gemeentelijke processen, de markt en technologie. Daarnaast vertrouwen we op ons ondernemerschap om snel van innovatie naar oplossingen te komen. Dat combineren we met onze jarenlange ervaring in het gemeentelijke domein. Op deze manier komen we met innovaties zoals bijvoorbeeld CLIQ. CLIQ vormt het centrale knooppunt tussen de landelijke voorzieningen en de lokale gemeenten op het gebied van connectiviteit en gegevensuitwisseling.

Wij kijken goed om ons heen om te zien welke technologische ontwikkelingen, nieuwe beleidszaken en maatschappelijke uitdagingen zich voordoen. Zo zijn wij voorbereid als deze ontwikkeling bij onze klanten gaat leven. Ook attenderen wij onze klanten op nieuwe kansen en mogelijkheden die de technologie biedt. Vervolgens kunnen wij samen de regie nemen bij de invoering van nieuwe innovaties.

‘Nieuw’ komt niet in de plaats van ‘oud’. Wij blijven de bestaande oplossingen onderhouden en klanten bedienen die gebruik maken van deze oplossingen en dienstverlening. Wij gaan samen actief aan de slag met klanten die met ons willen vernieuwen. Zoeken in co-creatie met gemeenten naar producten die afgestemd zijn op hun specifieke behoeften.

Wij zijn klaar voor ontwikkelingen

Wij gaan ‘data mindset’ en ‘innovatie mindset’ verder ontwikkelen. Partnerships met innovatieve start-ups verder uitbreiden. Nieuwe technologie inzetten voor maatschappelijke vraagstukken. We stimuleren de doorontwikkeling van de bestaande productlijnen. Wij gaan op zoek naar nieuwe innovatie omgevingen. Zoals City Deals, waarbij maatschappelijke opgaven en interbestuurlijke samenwerking centraal staan. We zoeken aansluiting bij initiatieven rondom digitale ethiek en duurzaamheidsthema’s. En we zien een belangrijke rol in het samen realiseren van Common Ground doelstellingen in samenwerking met de VNG en onze klanten.

PinkRoccade: Partner van betekenis

PinkRoccade Local Government focust zich na 70 jaar nog steeds op de gemeentelijke markt. En dat blijven we doen. We willen deze sterker maken door onze krachten te bundelen. We willen betekenis toevoegen aan onze markt. Samen de toekomst ontdekken. Doe je mee?

 

PRLG fotoboek RRC.png

 

 

 

Deel via: