Direct naar de content
icon search white
25 februari 2020 - Nieuws

Voorkom datalekken met ons nieuwe initiatief ‘iKernregistraties’

In 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maar liefst 1.526 datalekmeldingen ontvangen vanuit gemeenten. Dit was een stijging van 27% ten opzichte van 2018. Het versturen of afgeven van persoonsgegevens aan de verkeerde ontvanger is het meest voorkomende type datalek. 

Als gemeente wil je waarborgen dat alle gegevens binnen de gemeente actueel zijn en op een veilige manier bewaard worden. Voor basisregistraties ligt per wet vast dat de privacy van het gebruik van de gegevens van de burger gewaarborgd worden. Voor kernregistraties is dit niet per wet vastgelegd.

Kernregistraties zijn de gemeentelijke basisregistraties
Bij kernregistraties gelden dezelfde principes als bij de basisregistraties (WOZ, BRT, BAG, BGT, BRK, WRO, WKPB). Alleen worden kernregistratie op gemeentelijk niveau door een collegebesluit verplicht om te gebruiken en niet bij de wet.

Voorbeelden van kernregistraties zijn:
• Veteranen administratie
• Gedecoreerde administratie
• Gehandicapten parkeerplaatsen

Kernregistraties in het verwerkingsregister
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG verplicht het bijhouden van een verwerkingsregister. Het verwerkingsregister bevat informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt. Het vervangt de bestaande verplichting uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens om gegevensverwerkingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden. Het verwerkingsregister wordt door gemeenten gebruikt om zowel de basis- als de kernregistraties vast te leggen, op welke manier en waar de gegevens verwerkt worden.

Vaak worden kernregistraties in ‘losse lijstjes’ in Excel, Word of Outlook bijgehouden
Hierdoor beschik je niet over actuele gegevens en weet je ook niet wie de gegevens heeft aangepast of geraadpleegd. Met Common Ground als uitgangspunt zal het bijhouden van verschillende verouderde ‘losse lijstjes’ niet meer nodig zijn. Door de gegevens die benodigd zijn voor kernregistraties op te vragen bij de bron ben je altijd in het bezit van de actuele gegevens en voorkom je datalekken!

Interactieve sessie op de klantendag
Op dinsdag 17 maart 2020 geven we tijdens een interactieve sessie op de klantendag aandacht aan kernregistraties in combinatie met de AVG en Common Ground. Heb je interesse om samen met ons mee te denken over deze onderwerpen? Meld je dan hier aan voor deze klantendag! Wij zijn heel benieuwd welke kernregistraties in jouw gemeente worden bijgehouden en op welke manier jullie dat doen.

Neem gerust contact met ons op
Heb je nog vragen? Of wil je graag meer weten over kernregistraties? Neem dan contact met ons op:
Ton Timmermans06 460 911 68 of via Ton.Timmermans@PinkRoccade.nl 
Rick van Son06 460 910 99 of via Rick.vanSon@PinkRoccade.nl

Deel via:

‘Samen met de klant komen tot een optimale ondersteuning van processen en diensten geeft me energie.’

Ton Timmermans, Product Owner Gegevensmanagement
Ton Timmermans website.png