Direct naar de content
icon search white
11 mei 2016 - Nieuws

Vervanging Makelaarsuite certificaat

Vanaf juli 2016 zullen internet browsers certificaten met het SHA-1 protocol niet langer ondersteunen. Voor u betekent dit dat de Makelaarsuite/Berichtenmodule niet meer benaderbaar is met het SHA-1 protocol certificaat.

De laatste jaren zijn er steeds meer beveiligingsissues bekend geworden. Eén van de meest recente ontwikkelingen is dat vanaf juli 2016 de door de Makelaarsuite/Berichtenmodule ondersteunde browsers (Firefox en Internet Explorer) niet langer het SHA-1 protocol zal ondersteunen. Dit houdt in dat webservices die dit protocol nu nog wel gebruiken, hun certificaat zullen moeten vervangen om de door hen gegenereerde pagina zichtbaar te krijgen in de webbrowser.

Vanaf juli 2016 zullen internet browsers certificaten met het SHA-1 protocol niet langer ondersteunen. Voor u betekent dit dat de Makelaarsuite/Berichtenmodule niet meer benaderbaar is met het SHA-1 protocol certificaat.

In januari 2016 heeft dit onderwerp voor de eerste keer in onze nieuwsbrief gestaan. Daarnaast is uw gemeente persoonlijk benaderd via een e-mail dat deze werkzaamheden (mogelijk) op uw gemeente af komen en op welke manier gecontroleerd kan worden of deze werkzaamheden voor uw gemeente van toepassing zijn.

Intussen hebben we vele orders ontvangen en zijn er diverse vervangdagen gepland. Gezien de naderende vakanties bij alle betrokken partijen is het belangrijk tijdig actie te ondernemen.

We hebben echter nog niet met alle gemeenten contact gehad. Het zijn belangrijke werkzaamheden voor uw gehele applicatielandschap, vandaar dat wij u hier nogmaals op willen attenderen. Bij onze aanpak (inventarisatie, vervanging + projectmanagement) dienen alle applicaties gelijktijdig vernieuwd te worden. Opgedane ervaring is dat bij een gefaseerde overgang er geen garantie is dat alle applicaties 100% worden meegenomen en dit op een later stadium ontdekt wordt. Middels de inventarisatie en gelijktijdige vernieuwing van certificaten is het uitgesloten dat er applicaties niet meegenomen worden en is er een garantie dat er geen uitval van berichtenverkeer mogelijk is.

Mocht u meer informatie wensen te ontvangen rondom ons aanbod en mogelijkheden neemt u dan contact op.

Deel via:

‘Samen verder!’

Kevin Bakx, Product Owner Hosting & Techniek
Kevin Bakx website.png