Direct naar de content
icon search white
25 augustus 2016 - Nieuws

Verhuizing o.b.v. BAG gegevens

Om de betrouwbaarheid van de gegevens te vergroten, kiezen de meeste gemeenten ervoor om bij aangifte verhuizing het nieuwe adres op te halen op basis van straatnaam of postcode. Deze BAG gegevens kunnen worden opgehaald uit het centraal gegevensmagazijn of de Landelijke Voorziening.

Een juist adres in de BRP is belangrijk: voor inwoners én overheid

Als iemand verhuist, geeft hij dat door aan de gemeente waar hij gaat wonen. Waarna vervolgens meer dan 600 instellingen, zoals de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en de Belastingdienst, op de hoogte worden gebracht. Het is dan ook randvoorwaardelijk dat het hier om actuele en betrouwbare gegevens gaat. Dit maakt de overheid efficiënter, de dienstverlening beter en de aanpak van fraude doeltreffender.

Het belang van een correct adres bij de juiste persoon gaat verder dan gemeentelijke dienstverlening zoals een paspoortaanvraag of kunnen stemmen bij verkiezingen. Het kan zelfs van levensbelang zijn, bijvoorbeeld als inwoners moeten worden gewaarschuwd of opgespoord bij een ramp.

Actuele en betrouwbare gegevens

Het begint ermee dat de inwoner zijn verantwoordelijkheid moet nemen om zijn verhuizing (digitaal) aan te geven. Maar de overheid moet ook haar zaken op orde hebben. Zo kiezen de meeste gemeenten ervoor om binnen de app iVerblijf & Adres op basis van straatnaam of postcode het nieuwe adres op te halen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Simpelweg om typefouten én de opgave van niet-bewoonbare adressen te voorkomen. Hiermee wordt de betrouwbaarheid van de gegevens vergroot.

Het is daarbij dan wel van belang dat de gegevens die worden opgehaald 100% betrouwbaar zijn. Dat is dan ook de reden dat deze gegevens worden opgehaald uit de BAG; onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties dat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland bevat. Deze BAG gegevens kunnen binnen de app iVerblijf & Adres worden opgeroepen via het centraal gegevensmagazijn van de gemeente, maar ook via een koppeling naar de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Deze koppeling met de LV-BAG is inmiddels gerealiseerd voor een aantal gemeenten.

Risicoprofielen uniek en effectief

De app iVerblijf & Adres toetst de ontvangen adresmutaties vervolgens automatisch aan de hand van door de gemeente zelf in te stellen risicoprofielen. Het is daarmee een digitale vervanger van een deel van het ‘vroegere werk’ van de baliemedewerker. Er ontstaan zo immers zogenaamde groene, oranje en rode verhuizingen.

“Die groene verhuizingen hebben we het liefst”, zegt Henk van den Boom, Afdelingsmanager Burgerzaken en receptiebalie bij gemeente Ede. “Dergelijke aangiftes geven geen enkele reden om aan de betrouwbaarheid hiervan te twijfelen. Deze worden dan ook direct doorgevoerd naar de BRP.” Deze aangifte wordt zonder tussenkomst van een ambtenaar afgehandeld. Bij de aangiftes waar een melding – een oranje of rode arcering – in het proces wordt getoond, kijkt een ambtenaar waarom dat deze verschijnt. “Een dergelijke waarschuwing hoeft niet direct fraude te betekenen, maar het geeft wel kans op fraude en dat wil je vroegtijdig in de gaten krijgen.” Wanneer nodig wordt dan alsnog een adresonderzoek ingesteld. Op die manier kan het echter gerichter en zal een dergelijk onderzoek dus minder vaak plaatsvinden.

> Lees meer over de ervaringen van gemeente Ede in de klantcase.

Deel via: