Direct naar de content
icon search white
30 mei 2017 - Nieuws

Verbeter de dienstverlening aan de burger met de iPgb 2.0!

De bij het trekkingsrecht Pgb betrokken partijen hebben gezamenlijk vastgesteld dat de eerste versie van het iPgb-berichtenverkeer onvoldoende aansluit op de praktijk. Om de problemen in kaart te brengen is er  een werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft de nieuwe versie van de berichtenstandaard ontwikkeld, de iPgb 2.0.

Hiermee kan jouw gemeente aansluiten bij het nieuwe ICT-landschap van de SVB en het budgethoudersportaal voor de burger.

Jouw situatie

Voor 2018 verstuur je alle berichten via het GGk.
De persoonsgebonden budgetten voor 2018 en verder moeten door jouw gemeente worden aangeleverd met de nieuwe berichten. Volgens de landelijke planning kan dit vanaf 1 november. Je gaat alle berichten verzenden via het GGk.

Kies tijdig voor de module iPgb 2.0!
PinkRoccade realiseert voor jouw gemeente de module iPgb 2.0. Dit is de aansluiting van CiVision Samenlevingszaken op het nieuwe ICT-landschap van de SVB. Op basis van moderne webservice-technologie levert jouw gemeente de persoonsgebonden budgetten voor 2018 aan.

Beter berichtenverkeer met de SVB
Het toekenningsbericht wordt zowel voor de Wmo als voor de Jeugdwet vervangen door twee berichten (heen- en retourbericht), het WMO501/502-bericht en het JW501/502-bericht. Het budgetafsluitbericht wordt ook vervangen door twee berichten, het WMO507/508-bericht en het JW507/508-bericht. Zo weet je altijd van elkaar of de berichten goed zijn ontvangen en verwerkt.

Met de iPgb 2.0 krijg je ook tussentijds updates. Wanneer een persoonsgebonden budget in het kalenderjaar wordt beëindigd ontvang je een bericht. Binnen de iPgb 2.0 zijn ook nog twee geheel nieuwe berichten bedacht. Namelijk het zorgovereenkomstbericht en het signaalbericht.

Wat biedt PinkRoccade?

Nieuwe en aangepaste berichten.
In CiVision Samenlevingszaken betekent de module iPgb 2.0 naast de ondersteuning van de nieuwe berichtenstandaard ook een uitbreiding van de bestaande functionaliteit:

 • Genereren en verzenden 501-bericht.
  • Genereren berichten vanuit het werkproces.
 • Ontvangen en verwerken 502-bericht.
 • Raadplegen 501/502-berichten.
 • Ontvangen en verwerken 507-bericht.
  • Opboeken taak of werkproces.
  • In het werkproces tonen om welke voorzieningen het gaat.
 • Genereren en verzenden 508-bericht.
 • 1-envelop.
 • Koppeling op basis van webservice.
 • Berichten opslaan in de database, niet meer op de fileserver.
 • Uitsplitsen iPgb1.0 en iPgb2.0 op basis van budgetperiode (voor of na 1-1-2018).

Voordelen van iPgb 2.0

De iPgb 2.0 biedt jouw gemeente de volgende voordelen.

Budget per productcategorie
Je geeft het budget per zorgfunctie en per periode op. Budgetten kunnen nu gedurende de maand worden toegekend en beëindigd. Een groot voordeel voor jouw gemeente!

Andere voordelen:

 • Kalenderoverschrijdende budgetten zijn mogelijk.
 • Introductie retourberichten.
 • Iedere toekenning kan als apart bericht worden ingestuurd.
 • Budgetten worden per kalenderjaar opgeslagen in de database.

Unieke budgetidentificatie

Altijd het juiste budget identificeren bij de budgetafsluiting. De unieke budgetidentificatie zorgt voor een juiste geautomatiseerde budgetafsluiting per voorziening. Het CAK ontvangt hierdoor altijd de juiste gegevens.

Andere voordelen:

 • Iedere budgetafsluiting kan als apart bericht worden verstuurd.
 • Bestedingen zijn alleen binnen de budgetperiode mogelijk.
 • In het 507-bericht is het totaal uitbetaald, vrij besteedbaar bedrag opgenomen.

Webservice

Alle berichten worden via het GGk ingediend. Vanzelfsprekend, want de SVB gaat het SVB-portaal uitfaseren.

Je gaat als gemeente alle berichten vanuit CiVision Samenlevingszaken met behulp van de webservice verzenden. Er is geen handmatige up- en download meer nodig. De berichten worden opgeslagen in de database en versleuteld verzonden voor een betere privacy.

Alle informatie over de iPgb 2.0 vind je op: https://www.istandaarden.nl/istandaarden/ipgb/over-ipgb/ontwikkeling-ipgb-20.

Zorg dat jouw gemeente op tijd klaar is!

Volgens de landelijke planning kan jouw gemeente in het najaar van 2017 gebruik maken van iPgb 2.0. Daar werken wij graag aan mee. Wij leveren de noodzakelijke programmatuur uit in september 2017.

Vraag nu een offerte aan!

Wij sturen je graag een offerte, zodat de iPgb 2.0 tijdig bij jouw gemeente operationeel is. Zowel voor de Wmo als de Jeugdwet.

Neem contact op met je accountmanager of met Lisanne van der Meeren – 06-46091102 – lisanne.vandermeeren@pinkroccade.nl.

Deel via:

‘Samen kom je echt verder!’

Lisanne van der Meeren, Marketing & Sales Samenlevingszaken
Lisanne van Meeren - PinkRoccade Samenlevingszaken