Direct naar de content
icon search white
3 juni 2016 - Nieuws

Verantwoording PGB

In juni levert de SVB de budgetafsluitingsberichten PGB aan de gemeenten. Het is mogelijk om deze bestanden te verwerken in CiVision Samenlevingszaken en de toegekende budgetten te vergelijken met de bestedingen door de budgethouder.

Sinds 1 januari 2015 is de Sociale Verzekeringsbank (SVB) belast met de uitbetaling van de door de gemeenten toegekende persoonsgebonden budgetten (PGB). Inmiddels zijn, als het goed is, alle declaraties van zorgverleners door de budgethouders aangeleverd aan de SVB en kan de SVB het boekjaar 2015 afsluiten. De SVB heeft een budgetoverzicht aangeleverd aan de budgethouders. Deze hebben tot half mei de tijd om correcties in te dienen. Na verwerking van de correcties vindt de definitieve jaarafsluiting plaats.

Jaarafsluiting

De definitieve jaarafsluiting van de persoonsgebonden budgetten door de SVB vindt medio juni plaats. Voor de financiële verrekening heeft de SVB als deadline 1 juli gecommuniceerd.
Het resultaat van de jaarafsluiting wordt door de SVB in de vorm van een budgetafsluitingsbericht (BAB) aangeboden aan de gemeente.  De SVB verstuurt per budgethouder, per wet en per periode één budgetafsluiting.

CiVision Samenlevingszaken

De SVB levert de budgetafsluiting aan de gemeenten in de vorm van een zogenaamd XML-bericht. PinkRoccade Local Government heeft programmatuur ontwikkelt om deze bestanden in te lezen in CiVision Samenlevingszaken. De gegevens worden vervolgens vergeleken met de in CiVision Samenlevingszaken geregistreerde toekenningsbeschikkingen en de verschillen worden gepresenteerd.
Hierbij worden de toegekende PGB’s vanuit CiVision Samenlevingszaken gesaldeerd, zodat een juiste vergelijking wordt gemaakt met de door de SVB aangeleverde budgetten per BSN, per wet en per periode.

Dienstverlening PinkRoccade Local Government

PinkRoccade Local Government biedt de programmatuur voor de verwerking van de budgetafsluiting aan onder licentie. Indien u deze programmatuur wilt aanschaffen en/of meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met uw accountmanager. Als u de budgetafsluiting door een consultant van PinkRoccade Local Government wilt laten verwerken in CiVision Samenlevingszaken, dan kunt u tevens hierover contact opnemen met uw accountmanager.

Deel via: