Direct naar de content
icon search white
12 november 2019 - Nieuws

Van het Omgevingsloket naar DSO

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Dit betekent dat initiatiefnemers vanaf 1 januari 2021 geen nieuwe aanvragen en meldingen meer kunnen indienen via het Omgevingsloket online (het OLO). Nieuwe aanvragen en meldingen komen vanaf 2021 bij je gemeente binnen via de Standaard aanvragen en meldingen (STAM) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Het OLO-koppeling gaat over naar DSO STAM
Jouw gemeente heeft CLIQ strategisch ingezet als ontzorgd knooppunt en centrale gemeentelijke Digikoppeling naar Landelijke Voorzieningen. Een van de verbindingen die je op dit moment via CLIQ gebruikt is de koppeling naar het OLO. De functionaliteit van het OLO wordt vanaf 1 januari 2021 één op één overgenomen door het DSO STAM koppelvlak.

Aanpassing huidige koppeling
Omdat de functionaliteit van het OLO één op één vervangen wordt door DSO STAM hebben wij besloten om de ontwikkeling van het DSO STAM koppelvlak in CLIQ onder het onderhoud van de CLIQ OLO licentie van jouw gemeente te realiseren. Dit betekent dat er geen aanvullende jaarlijkse kosten benodigd zijn en dat net zoals in functionaliteit ook het CLIQ OLO koppelvlak naadloos zal overgaan naar het CLIQ DSO STAM koppelvlak.

Hybride periode
Een aanvraag die een initiatiefnemer eind 2020 heeft ingediend via het OLO zal ook begin 2021 nog afgehandeld moeten worden via het OLO. Nieuwe aanvragen zullen vanaf 1 januari 2021 altijd via het DSO lopen. Dit betekent dat er voor een periode van maximaal 6 maanden een hybride situatie bestaat waarin je gemeente en daardoor CLIQ de koppelingen naar het OLO en DSO STAM gelijktijdig zal moeten ondersteunen. In deze periode zullen wij in CLIQ beide koppelvlakken voor jouw gemeentelijke VTH-applicatie beheren.

Afstemming over migratie-moment
Graag komen we met jullie en de gemeentelijke VTH-leverancier in contact om afspraken te maken over de migratie van het OLO naar DSO STAM gedurende 2020. Om deze migratie zo goed mogelijk te laten verlopen zijn wij hierover vanuit PinkRoccade al over in contact met VTH-leveranciers als Roxit voor Squit 20/20 en Stadsbeheer voor LEEF. Neem contact op met je accountmanager en we plannen een afspraak in!

Overige DSO-koppelvlakken
Naast het DSO STAM als vervanger van het OLO worden vanuit het DSO ook twee nieuwe Digikoppeling-koppelvlakken geïmplementeerd. Dit zijn de koppelingen voor het aanleveren van toepasbare regels vanuit de gemeentelijke Ruimtelijke Ordening applicatie en de koppeling naar de Landelijke Voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Wil je deze koppelingen net zoals het DSO STAM ook centraal en ontzorgd via CLIQ realiseren? Neem dan contact op met de Product Owner van CLIQ: Eric Peters.

Onze accountmanagers
Harald Steinmeijer | 06 295 259 24 of Harald.Steinmeijer@PinkRoccade.nl
Marijn van de Kerkhof | 06 134 587 80 of Marijn.vandeKerkhof@PinkRoccade.nl
Thomas van Son | 06 295 282 10 of Thomas.vanSon@PinkRoccade.nl

Deel via:

‘Samen kom je verder!’

Eric Peters, Product Owner Connectiviteit
PinkRoccade_0200.png