Direct naar de content
icon search white
18 oktober 2017 - Nieuws

Uitfasering DBC-systematiek

Gemeenten en zorgaanbieders zijn in veel regio’s nog druk bezig met het maken van contractafspraken over het productaanbod. Maar ook over de wijze van bekostiging van de Jeugd-GGZ na 1 januari 2018.

Is jouw gemeente klaar voor een succesvolle overgang?

Per 1 januari 2018 wordt de Jeugd-GGZ niet meer bekostigd op basis van de DBC-systematiek. DBC staat voor: Diagnose Behandel Combinatie. Bij de decentralisatie van de jeugdzorg is afgesproken dat de DBC op dezelfde manier ingericht wordt als in de reguliere jeugdzorg.

Wat betekent dit voor jouw gemeente?

De lopende DBC-voorzieningen worden beëindigd per 31 december 2017 en er worden nieuwe voorzieningen opgeboekt per 1 januari 2018. Daarom is het belangrijk dat er nieuwe contractafspraken zijn gemaakt tussen gemeenten en zorgaanbieders.

Declareren met JW321-berichten

Een tweede belangrijke verandering is dat de jeugdzorg vanaf 1 januari 2018 wordt gedeclareerd of gefactureerd met JW303-berichten en niet meer met JW321-berichten. Maar er kunnen nog wel JW321-berichten worden verzonden met declaraties die betrekking hebben op 2017 of eerder.

Wees voorbereid!

Met release 17.10 kun je JW301-berichten verzenden voor de afsluiting van de DBC’s en kun je nieuwe voorzieningen registreren met nieuwe productcategorieën 54 en 55. Wij ondersteunen jouw gemeente graag met het importeren van nieuwe producten en tarieven en het beëindigen en opboeken van voorzieningen. Laat het ons weten als we je kunnen helpen!

Ook organiseren wij een aantal workshops waarin wij met jullie kijken naar:

·       De beëindiging van de DBC-systematiek.

·       De handreiking over de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant als vervanging van de DBC-systematiek.

·       Het stappenplan uit het beëindigingsprotocol en de voortgang ervan.

·       Het landelijke fall-back scenario, inclusief de instapmomenten en bevoorschotting.

·       De ondersteuning die wij kunnen bieden!

 

Schrijf je in voor de workshop of neem contact op met Wim Verburg.

Deel via: