Direct naar de content
icon search white
21 juni 2017 - Nieuws

Tijd voor de beste route...

Je hebt als gemeente of sociale dienst de afgelopen jaren hard gewerkt aan het implementeren van de decentralisaties. Jouw organisatie heeft de zaken nu aardig op orde. Op het gebied van zorg en jeugdzorg beginnen zorgaanbieders en gemeenten elkaar beter te vinden. De laatste maanden spreek ik steeds meer organisaties die tevreden kijken naar de transitie die ze uitvoerden. En die vooruit willen kijken naar de volgende stappen in de digitale dienstverlening in het sociaal domein.

‘De sociale dienst kan niet alleen een digitaal loket zijn.’

Deze woorden sprak de gouverneur van Limburg, Theo Bovens, afgelopen week op het Divosa congres. Binnen het sociaal domein voert contact, de menselijke maat en betrokkenheid de boventoon. Dat betekent niet dat je de digitale mogelijkheden die we inmiddels op allerlei andere vlakken kennen naast je neer moet leggen. Burgers verwachten steeds meer van je. Wij spraken deze maand een tevreden burger over de persoonlijke internetpagina voor Werk & Inkomen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Administratieve handelingen digitaliseren en selfservice beschikbaar stellen voor wie dat aankan geeft je organisatie ook de ruimte om meer tijd en energie te steken in het contact maken met en maatwerk leveren aan kwetsbare burgers.

Je innoveert in je eigen tempo

De administratieve uitdagingen in de decentralisaties hebben ook in ons beleid en onze ontwikkeling een grote plaats ingenomen. Tegelijk hebben wij niet stil gezeten. De afgelopen twee jaar zijn je mogelijkheden om je burgers digitaal van dienst te zijn uitgebreid en verbeterd. Inmiddels is er een reeks producten die aansluiten op de verschillende ambitieniveaus die we tegenkomen. Van het eenvoudig verzenden van digitale post naar MijnOverheid Berichtenbox tot het gezamenlijk regisseren van het gezinsplan in iSamenleving, ons regiesysteem.  

Je bepaalt je eigen route

Dienstverlening in het sociaal domein kent een andere dynamiek dan in veel andere sectoren. Je hebt soms te maken met kwetsbare burgers. Die burgers mogen van je verwachten dat je vooral toegankelijk en helder bent. In hoeverre het digitaal aanbieden van de dienstverlening daarin past, kan je organisatie alleen voor zichzelf beslissen. Jullie kennen jullie inwoners en cliënten het beste. Ik ben er trots op dat wij daar voor ieder op maat een bijdrage aan kunnen leveren. En ik kijk ernaar uit om die bijdrage te verbeteren door samen de beste route te vinden.

Erleyne Brookman
Directeur Samenlevingszaken

Deel via:

‘Samen met gemeenten wil ik het Sociaal Domein van de toekomst vormgeven.’

Erleyne Brookman, Managing Director Samenlevingszaken
Pink_Roccade_Erleyne_Brookman_7720_AS verkleind.png