Direct naar de content
icon search white
2 oktober 2019 - Nieuws

Terugmelden op brongegevens met één applicatie?

Je gemeente maakt veel gebruik van basisgegevens die afkomstig zijn van de bronhouder van die gegevens. De manier om de kwaliteit van die gegevens hoog te houden en te verbeteren betreft het terugmelden. Daarmee geef je informatie aan de bronhouder over de juistheid van de gegevens. Om dit eenvoudig te maken gaan we aan de slag met de nieuwe applicatie genaamd 'Integraal Terugmelden'.

Medio dit jaar heeft Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) de voorziening Digimelding verplicht gesteld voor het terugmelden over persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens. Digimelding maakt het mogelijk om aan te geven welke gegevens niet juist zijn en heeft uitgebreide mogelijkheden om dat toe te lichten en te onderbouwen met bijlagen. Behalve voor persoonsgegevens kan Digimelding ook worden ingezet voor de bedrijfsgegevens uit het Handelsregister en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Belang van terugmelden
Je gemeente gebruikt basisregistratie gegevens van personen en bedrijven in veel processen. Het is dus noodzakelijk dat die informatie actueel en betrouwbaar is. De bronhouder van de basisgegevens is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar gegevens. Het instrument om de bronhouders daarbij te helpen betreft terugmelden. Overheidsorganisaties hebben de wettelijke plicht om mogelijk onjuiste gegevens (bij gerede twijfel) in de basisregistraties te melden. Met het terugmelden heb je als gemeente invloed op de kwaliteit van de basisgegevens en draagt het bij aan efficiënte bedrijfsvoering. Met de Common Ground beweging zal het accent verschuiven van informatie ophalen uit het gegevensmagazijn of binnen je eigen gemeente naar direct ophalen bij de centrale basisregistraties. Daarmee wordt de kwaliteit van de basisregistraties steeds kritischer en het terugmelden belangrijker om je gegevenskwaliteit te garanderen!

Initiatief Integraal Terugmelden
Gegevens van basisregistraties spelen een belangrijke rol op veel plekken in je organisatie. Om het terugmelden eenvoudig te maken en breed te kunnen inzetten in je gemeente hebben we met een aantal enthousiaste Kwartiermakers via co-creatie de eerste gedachten voor de nieuwe applicatie 'Integraal Terugmelden' op een rijtje gezet.

Een kleine bloemlezing uit de aangedragen punten:
• Logische plek om het terugmelden te starten of daarmee te combineren is de applicatie waarmee je raadpleegt, bijvoorbeeld vanuit CIR
• Naast terugmelden op buitengemeentelijke gegevens is ook terugmelden op binnengemeentelijke gegevens gewenst, in combinatie met een instelbare afhandelmogelijkheid
• Denk na over kwaliteitsrapportages, bijvoorbeeld aantallen terugmeldingen over de diverse categorieën
• Mensen in het veld zien ook vaak gegevens die niet kloppen. Als die op dat moment kunnen terugmelden is dat efficiënt
• Maak de oplossing onderdeel van een verzamelpunt/portaal voor terugmeldingen ook voor die niet via Digimelding gaan.
• Prefill van contactgegevens, bijvoorbeeld op basis van medewerker tabel
• Terugmelden bij de KvK gaat nu via een omslachtig portaal. Wellicht is het een optie om eerst terugmelden op de KvK gegevens te realiseren.
• Terugmelden op elke werkplek
• Een prototype zou erg helpen bij het bepalen van de functionaliteit

Meld je aan!
Binnenkort organiseren we een vervolgsessie voor onze Kwartiermakers om de ideeën concreter te maken. Heb je daarin interesse of wil je ook een Kwartiermaker zijn voor Integraal Terugmelden? Meld je dan aan bij ons! Rob Kinderdijk ontvangt graag je reactie via Rob.Kinderdijk@PinkRoccade.nl of 06 109 111 42.

Deel via:

‘Samen kom je verder!’

Eric Peters, Product Owner Connectiviteit
PinkRoccade_0200.png