Direct naar de content
icon search white
19 oktober 2016 - Nieuws

Terugblik regiosessies iWmo

In vijf regiosessies hebben PinkRoccade en medewerkers van 36 gemeenten ervaringen uitgewisseld over het berichtenverkeer op basis van de iWmo.

Overzicht iWmo berichten

KING heeft vanuit het inlichtingenbureau een overzicht gestuurd van alle verzonden en ontvangen berichten omtrent iWmo. Dit ging over een periode van drie maanden en gaf de status in de verschillende gemeenten goed weer.

 

Regiosessie Velsen 

Op 4 oktober werd de aftrap gegeven voor een vijftal regiosessies over de iWmo. In het gemeentehuis van Velsen spraken medewerkers van gemeenten uit het westen van ons land over hun ervaringen met de iWmo. Net als in de overige regiosessies verkeerden een aantal gemeenten nog in een opstartfase en zijn andere gemeenten al operationeel.

 

Eisen en ideeën uitwisselen

Tijdens de sessie in de gemeente Wierden op 6 oktober is tot in detail ingegaan op de specifieke eisen van de zogenaamde factuurberichten ten opzichte van de declaratieberichten. Tijdens de bijeenkomst in de gemeente Berg en Dal op 11 oktober hebben we ideeën uitgewisseld om te komen tot een verdere lastenverlichting.

 

Mooie discussies

Tijdens de drukst bezochte bijeenkomst in Hoogeveen op 13 oktober lag de focus nog meer op het in gebruik nemen van de declaratieberichten en de specifieke aandachtspunten die daarbij komen kijken. De vraag; ‘hoe om te gaan met de beschikkingnummers en de overgang naar nieuwe productcodes in een volgend kalenderjaar’ leverde mooie discussies op.

 

Last but not least: Weert

De afsluitende sessie in Weert voor de gemeenten uit Zuid-Nederland en Zeeland op vrijdag 14 oktober 2016 gaf de gemeenten die nog in een opstartfase verkeren een blik in de toekomst. Ervaringen vanuit andere gemeenten werden tijdens deze sessie gedeeld en besproken.

 

Mooie stappen richting de toekomst

Steeds meer gemeenten hebben de taken bij de administratie gelegd. Dit was goed om te zien. Tijdens deze sessies heeft PinkRoccade nieuwe programmatuur gepresenteerd. Deze wordt goed ontvangen en zal geleverd worden met release 16.2. Deze release zal gemeenten helpen om het berichtenverkeer uiteindelijk volledig bij de administratie onder te brengen.

 

Hiermee is naar onze mening het proces om verder te digitaliseren weer een stap dichterbij.

 

De deelnemende gemeenten ontvangen de presentatie en de e-mailadressen van de gemeenten uit hun regio die aan de sessies deelnamen. De resultaten van de regiosessies zullen worden besproken in de themagroep en gepresenteerd in de Productgroep Zorg.

Deel via: