Direct naar de content
icon search white
8 december 2016 - Nieuws

Succesvolle sessie Digilevering

Het onvoorzien niet doorgaan van de privacysessie op 6 december bood ons de kans een andere voorgenomen sessie over Digilevering te concretiseren. Na een belronde op maandagmiddag zaten we een dag later met 12 personen vanuit onze klantengroep in Vianen. Het is ons gegeven de korte termijn niet gelukt om iedereen te spreken en uit te nodigen. Via Eric Peters of Jelmer van der Windt kun jij je aanmelden om op de hoogte te blijven van het vervolgtraject rondom Digilevering. Voor de privacysessie krijg je binnenkort een nieuwe uitnodiging.

De voornaamste insteek van de sessie was de dialoog te voeren rondom de verwachte en gedroomde functionaliteiten die mogelijk worden als gevolg van de introductie van Digilevering. De middag werd afgetrapt met een introductie van Digilevering door Rolf van Deursen (architect PinkRoccade) en de ervaringen van Louis Stroek (Informatie adviseur, gegevens- en ketenbeheerder, gemeente Edam-Volendam) met de opeenvolgende pilots (vanaf 2013) op dit dossier. Het onderwerp werd op deze manier vanuit twee kanten belicht. Naast aandacht voor de functionaliteit, de plek in de architectuur en de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling was er ook aandacht voor de vragen en uitdagingen waar de gemeentelijke organisatie mee te maken heeft in een dergelijk traject.

Na de introductie is door alle aanwezigen meegeschreven aan de beoogde functionaliteit en usecases van Digilevering. Na clustering tekende zich duidelijke functionele groepen af in de benoemde functionaliteit van beheer, een notificatieservice en de benodigde transformaties. Qua usescases was de gebeurtenis “surseance/faillissement bedrijf” de meest genoemde met het “starten van een bedrijf” als goede tweede. In de dialoog kwam naar voren dat de Digilevering met betrekking tot deze gebeurtenissen ook daadwerkelijk tot extra opbrengsten voor de gemeente kan leiden. De dagelijkse updates via Digilevering zorgen er immers voor dat de informatie altijd actueel is. Bij signalen van een aanstaand faillissement of mogelijke fraude kun je sneller ingrijpen.

Uiteindelijk bleek het niet lastig de resterende tijd richting afsluiting en borrel in te zetten voor de verdieping op de verschillende functionaliteiten en usecases. Door de diverse samenstelling van de groep en open communicatie een leerzaam proces wat in het verdere traject zeker zal helpen bij het maken van de inhoudelijke keuzes en het stellen van de juiste prioriteiten. Bekijk hier een sfeerimpressie van de sessie.

De wrap-up was nog niet eenvoudig, gegeven de hoeveelheid en diepgang van de besproken onderwerpen. Het succes van de sessie laat zich dan ook beter lezen in de positieve respons van de aanwezigen op de sessie en de wens van alle aanwezigen betrokken te blijven in het vervolgtraject. Naast de inhoudelijke verdieping en prioritering richten we ons in dit vervolg ook op de concretisering: opdracht, realisatie en implementatie. Meld je ook aan via Eric Peters of Jelmer van der Windt.

Deel via:

‘Samen kom je verder!’

Jelmer van der Windt, Product Manager
PinkRoccade_0139.png