Direct naar de content
icon search white
28 april 2020 - Nieuws

Succesvolle migratie CLIQ E-facturatie naar AS4

Heb je het al gemerkt? De e facturen ontvang je voortaan via een nieuw technisch protocol genaamd AS4. Als je dit niet hebt gemerkt ondervind je voordelen van onze CLIQ oplossing. Wij zorgen voor de techniek en je financiële processen blijven werken. Samen met onze financiële oplossingen CiVision Middelen en iFinanciën hebben we deze migratie afgerond en zijn we AS4 compliant.

 

Migratie naar AS4
De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan de ondersteuning van AS4 voor de e-facturen stroom. Dit heeft geresulteerd in de positieve compliancy verklaring van OpenPEPPOL voor onze e-facturen oplossing. OpenPEPPOL is de non-profit organisatie die richtlijnen en standaarden uitvaardigt voor de uitwisseling van e-facturen binnen organisaties in Europa.

De ondersteuning voor AS4 was per 1-2-2020 verplicht. Het bestaande protocol AS2 blijft ook nog mogelijk totdat 80% van alle aangesloten organisaties AS4 gebruiken. Het voordeel van CLIQ is dat het niet uitmaakt of de e-facturen conform AS2 of AS4 worden aangeleverd. Beiden worden transparant doorgestuurd naar de financiële applicaties CiVision Middelen, iFinanciën of andere applicaties.

Voordelen AS4
AS4 is een opvolger van AS2 en biedt modernere mogelijkheden op het gebied van security, data integriteit, betrouwbaarheid van aflevering en traceerbaarheid van de technische communicatie. Internationaal gezien wordt door een aantal partijen daarom ook alleen AS4 geaccepteerd.

Eén van de zinvolle mogelijkheden die AS4 biedt, is om e-facturen direct bij ontvangst af te keuren en de zendende partij daarvan op de hoogte te stellen. Hiermee kan worden voorkomen dat invalide e-facturen terecht komen bij het financiële systeem. Jammer genoeg is dit niet verplicht gesteld door OpenPEPPOL waardoor we geen eenduidige oplossing hiervoor kunnen implementeren. We onderzoeken nu of dat op een alternatieve manier kan worden ingevuld.

Klaar voor de toekomst van e-factureren
Met ondersteuning van de Europese Unie hebben we de migratie naar AS4 kunnen realiseren en zijn we nu klaar voor de toekomst van e-facturen. Inmiddels zijn er al veel e-facturen conform het nieuwe AS4 protocol ontvangen en zijn ze verwerkt zonder dat je dit hebt gemerkt.

PROAS4 is een project dat wordt medegefinancierd door de Europese Commissie via het CEF Telecom programma. Het CEF Telecom programma heeft als doel het AS4 protocol te implementeren en de Service Metadata Publishers (SMP) van vijf PEPPOL access points van de respectievelijke consortium partners te upgraden.

Dit is een mooi voorbeeld van hoe wij je kunnen ontzorgen op het gebied van connectiviteit en techniek. Dat doen we graag voor je!

Heb je vragen over e-factureren of CLIQ? Neem dan contact op met je Accountmanager.

Harald Steinmeijer | 06 295 259 24 of Harald.Steinmeijer@PinkRoccade.nl
Thomas van Son | 06 295 282 10 of Thomas.vanSon@PinkRoccade.nl

De inhoud van deze publicatie is de verantwoordelijkheid van PinkRoccade Local Government en weerspiegelt niet het standpunt van de Europese Unie. 

PROAS4_logo_funding.png

 

Deel via: