Direct naar de content
icon search white
10 mei 2017 - Nieuws

Jouw gemeente BIG compliant met de Security & Health check

Jouw gemeente is verantwoordelijk voor veel privacy gevoelige data. Door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van burgers, bedrijven en ketenpartners voor gemeenten van groot belang. Uitval van computers of telecommunicatiesystemen, het in ongerede raken van gegevensbestanden of het door onbevoegden kennisnemen dan wel manipuleren van bepaalde gegevens kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en het primaire proces.

De BIG als hulpmiddel om informatiebeveiliging binnen jouw gemeente te verbeteren
De BIG is een hulpmiddel voor gemeenten om aan alle eisen op het gebied van Informatiebeveiliging te kunnen voldoen op een efficiënte manier. Dit met als doel om jouw gemeente een aantoonbaar betrouwbare partner te laten zijn. Ook jouw gemeente wil kunnen voldoen aan de BIG.

Marc Beckers, FG/CISO bij gemeente Waalwijk

‘Met deze Security & Health check voldoen we aan de BIG-eis dat we risicoanalyses uitvoeren op risicovolle verwerkingen van persoonsgegevens.’

Je wilt de BIG vertalen naar concrete maatregelen voor jouw gemeente
Om de BIG ook daadwerkelijk in gebruik te nemen is een behoorlijke inspanning vereist. Via de website van de Informatie Beveiligingsdienst (IBD) vind je maar liefst 68 documenten, 133 controls en 303 maatregelen waar een gemeente mee aan de slag kan. Dit zijn generieke maatregelen die je als gemeente zelf specifiek moet maken en dus moet vertalen naar concrete maatregelen in de technische systemen waar de data in staat. Deze vertaalslag is erg lastig en vergt een grote inspanning.

Wij combineren het beste van twee werelden
Met de jarenlange ervaring die wij hebben opgedaan en de opgebouwde materiekennis van SAP, JBOSS en Oracle kunnen wij onze klanten adviseren voor een optimale en veilige configuratie. Onze consultants zijn op de hoogte van de meeste actuele ontwikkelen op gebied van security en de BIG. Op deze manier zijn wij in staat om het beste van twee werelden te combineren.

Marc Beckers, FG/CISO bij gemeente Waalwijk

‘Met dit rapport krijg ik inzicht in de risico’s die we lopen en is duidelijk welke actiepunten moeten worden ondernomen.’

Jullie applicaties worden gescand en wij vertalen deze naar concrete oplossingen
Met de 'Security & Health check' wordt de BIG compliancy getoetst. Per platform hebben we een framework ontwikkeld van BIG controls die vertaald zijn naar technische checks binnen het specifieke informatiesysteem. Hierdoor kunnen we punt voor punt aangeven of het systeem voldoet aan de BIG norm inclusief mogelijke impact en risico’s hiervan.

Bovendien rapporteren we wat de oplossing is om de risico’s te beperken. Op basis van de resultaten in het rapport is jouw gemeente in staat om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen en volledig BIG compliant te zijn.

Bekijk hier ons webinar voor onze aanpak.

Deel via: