Direct naar de content
icon search white
23 september 2016 - Nieuws

RvdK ontdekt onvolledigheid in meldingen

Verschillende partijen kunnen signaleringen en ketenregistraties over jongeren melden in de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR). In de meeste gevallen gebeurt dit via een regionale Verwijsindex, zoals Zorg voor Jeugd. De Raad van de Kinderbescherming (RvdK) meldt hun betrokkenheid rechtstreeks in de landelijke VIR.

Onvolledigheid in melding

In juli 2016 ontdekte de RvdK dat een aantal meldingen niet naar de VIR zijn doorgezet. Het betreft hierbij jongeren met beschermingsonderzoeken, in de periode van januari 2015 tot juli 2016. De jongeren die onderzocht zijn in het kader van een strafzaak of schoolverzuimzaak zijn in deze periode wel bij de VIR gemeld. De Raad voor de Kinderbescherming laat weten dat desbetreffende partners, ondanks het uitblijven van een match in de VIR, wel zijn geïnformeerd over de bemoeienis van de RvdK bij problemen in de opvoedingssituatie. Dit heeft de RvdK onder andere via beveiligd berichtenverkeer (CORV) over het ingediende verzoek tot onderzoek uitgevoerd, en in gesprek met partners aan de beschermingstafels. Per 10 augustus 2016 is het automatisch melden aan de VIR volledig hersteld.

Hoe wordt het opgelost?

De VIR heeft besloten om de ontbrekende meldingen tussen januari 2015 en augustus 2016 met terugwerkende kracht te gaan melden, de uitvoering hiervan wordt momenteel nog door de RvdK onderzocht. Wat dit precies voor Zorg voor Jeugd zal betekenen, wordt bekend nadat duidelijk is hoe de meldingen tot uitvoering zullen komen. PinkRoccade Samenlevingszaken draagt er zorg voor dat, indien nodig, alle betrokkenen tijdig geïnformeerd worden.

Deel via: