Direct naar de content
icon search white
30 juni 2022 - Nieuws

Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Informatievoorziening

In april 2022 is het Klanttevredenheidsonderzoek van PinkRoccade Informatievoorziening uitgezet. Graag bedanken we alle deelnemers voor hun medewerking en feedback. In dit artikel delen we de resultaten met je en de acties die we de komende periode uitzetten.

Uit het onderzoek is gebleken dat de klanten positief zijn over PinkRoccade Informatievoorziening en dat ze de producten ook bij collega-gemeenten aanraden. Het gemiddelde cijfer voor de tevredenheid is een 7. De waardering scoort het hoogst in de kennis die PinkRoccade Informatievoorziening heeft in de marktontwikkelingen en dat zij zich als een volwaardig gesprekspartner opstellen.

De dienstverlening van PinkRoccade Informatievoorziening
De algemene waardering voor de afdelingen zijn positief beoordeeld en kun je in onderstaande tabel terugvinden. Graag lichten we de resultaten per afdeling toe en de vervolgacties die wij uitzetten.


Projectmanagement resultaten en vervolgacties

Klanten ervaren een verschil tussen de projectmanagers op het gebied van begeleiding en informatie. De aspecten waar binnen projectmanagement nog meer focus op mag van klanten is op het duidelijke communiceren over start- en eindtijden en de werkzaamheden die binnen het project vallen.

Het Projectmanagementteam gaat aan de slag met de gegeven feedback! Zo zijn zij na dit jaar allemaal IPMA D en/of -C gecertificeerd, zodat ze op een vergelijkbaar hoog niveau de projecten begeleiden. Ook komt de focus binnen de projecten te liggen op communicatie en op de scope van de werkzaamheden. Daarnaast gaan zij aan de slag met het opleveren van documentatie om zo doelen en mijlpalen te delen en vast te leggen.

Customer care resultaten en vervolgacties
De bereikbaarheid en hulpvaardigheid van het Customer Care-team beoordelen klanten positief. Het team kan zich nog verbeteren op kennis en communicatie wanneer er veel meldingen worden ingediend.

Het Customer Care-team gaat de kennisopbouw van nieuwe medewerkers versnellen en zorgen voor verdieping op de inhoud. Ook gaan zij met individuele gemeenten aan de slag voor de momenten dat er teveel meldingen binnen komen. Hierin bekijken zij hoe ze samen met consultants en development tot een snelle oplossing kunnen komen.

Consultancy resultaten en vervolgacties
Het Consultancy-team scoort erg hoog op de productkennis die zij bezitten en op het optimaliseren van het gebruik van applicaties en modules. De verbeterpunten variëren waardoor hier geen duidelijke conclusie in getrokken kan worden.

Dit team blijft investeren in de kennisopbouw bij ervaren en nieuwe collega’s. zodat de toegevoegde waarde hoog blijft.

Accountmanagement resultaten en vervolgacties
Positieve feedback ontvingen onze accountmanagers op het meedenken in oplossingen. Een verbeterpunt ligt in het nakomen van gemaakte beloften.

Onze accountmanagers staan opgesteld om voor de klant een realistisch beeld te schetsen van de mogelijkheden en innovaties die PinkRoccade Informatievoorziening kan bieden. Helaas hebben een aantal producten uit het verleden door personele druk vertraging opgelopen. Wij gaan ons uiterste best doen om onze klanten in het vervolg beter te informeren over de doorlooptijden van verkochte producten.

De applicaties van PinkRoccade Informatievoorziening
Hieronder volgt een korte samenvatting van de beoordeling van onze producten en de aspecten die wij na dit onderzoek gaan verbeteren.


Makelaarsuite resultaten en vervolgacties
Het hoogst scoort Makelaarsuite op de oplossing die dit product biedt. Concrete verbeterpunten worden niet genoemd.

Wij zijn trots op deze stabiele applicatie en werken natuurlijk hard aan de nieuwe ontwikkelingen met de iConnect API Manager die samen met Makelaarsuite zorgt dat we gemeenten volledig ondersteunen in de transitie naar de hybride wereld.

iNzicht en Toolkit resultaten en vervolgacties
Op de applicaties iNzicht en Toolkit is weinig extra toelichting gegeven. Wel merken klanten op dat de kennis over de Toolkit stagneert.
Team iNzicht is volop bezig met de ontwikkeling van haar applicaties, samen met het optimaliseren van het kennisniveau van de medewerkers.

CLIQ resultaten en vervolgacties
Klanten zijn over het algemeen tevreden over de CLIQ applicatie. Een verbeterpunt zit volgens hen in de ‘ongrijpbaarheid’ van deze applicatie. Hiermee bedoelen klanten: uitval, communicatie en transparantie over het beheer.

In samenwerking met 5 gemeenten werken we aan ons nieuwe initiatief iDashboard. Met iDashboard voer je vanaf één plek de regie over alle koppelingen (StUF, API’s en Digikoppeling) in je applicatielandschap. Zo heb je direct toegang tot logging en is statusinformatie rondom performance, certificaten, updates en API ontwikkelingen direct inzichtelijk. Met iDashboard wordt het leven van een Informatiebeheerder overzichtelijk! Op 22 september organiseren we een webinar over de mogelijkheden van dit product. Meld je hier alvast aan!

Pink Private Cloud resultaten en vervolgacties
De Pink Private Cloud zien onze klanten als betrouwbaar! Enkele reacties over de cloud zijn nog wel dat klanten de meerwaarde niet altijd inzichtelijk hebben.
Een belangrijke verandering in 2022 is de aankondiging van de cloudmigratie voor 2026. Hierin zijn we met al onze klanten in gesprek over het juiste migratiemoment.

Voor het inzichtelijk maken van SLA-afspraken werken we aan een nieuw initiatief. We zijn voornemens om de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en continuïteit van onze Clouddiensten in een dashboard weer te geven. Hiermee geven we gemeenten een sturingsmechanisme om de kwaliteit van de SLA te waarborgen, zodat deze het doel dient waarvoor het is opgesteld. We zijn op zoek naar gemeenten die mee willen denken over dit initiatief. Interesse? Neem contact met ons op via annemarie.stel@pinkroccade.nl

Technisch beheer resultaten en vervolgacties
Het technisch beheer dat wij uitvoeren voor gemeenten wordt positief beoordeeld. Het verbeterpunt voor klanten is de afstemming die wij kunnen doen met andere businessunits en in planning, (proactieve) communicatie en afstemming bij calamiteiten en incidenten.

Het Technisch Beheer-team gaat een planningstool bouwen zodat klanten zichzelf kunnen inschrijven voor de te plannen updates. Hiermee hebben zij direct inzicht in de beschikbaarheid van onze technisch beheerders, waardoor we de tijd wegnemen die nodig is voor de afstemming over deze updates.

We gaan aan de slag!
Ontzettend bedankt voor je medewerking aan het Klanttevredenheidsonderzoek. Met behulp van jouw feedback kunnen we gericht werken aan het verbeteren van onze samenwerking op de gebieden waar dit volgens jou nodig is. De komende periode gaan we dan ook druk aan de slag!

Wil je graag eens in deteail verder praten over onze samenwerking? Ik ga graag op deze uitnodiging in.

Met vriendelijke groet,

Jerney Tigele,
Businessunit Manager Informatievoorziening

Deel via: