Direct naar de content
icon search white
19 juli 2017 - Nieuws

Recente ontwikkelingen voor Makelaarsuite en CLIQ

Tijdens de regionale sessies zijn we nader ingegaan op de recente ontwikkelingen in Makelaarsuite en CLIQ op het gebied van connectiviteit. Ook hebben we een blik op de toekomst van deze producten gegeven. In deze nieuwsbrief vatten we het nog een keer voor je samen.

Verbeterde beveiliging
Met de aankomende aangescherpte privacywetgeving is het van groot belang dat gegevensuitwisseling tussen applicaties, zowel binnen- als buitengemeentelijk, op een veilige manier kan plaatsvinden. PinkRoccade Informatievoorziening heeft daarom de afgelopen maanden veel tijd geïnvesteerd in het verder verbeteren van de beveiligingsmogelijkheden en ondersteuning van de nieuwste communicatieprotocollen.

Hiervoor hebben we een geïntegreerde security proxy (de “MKS proxy”) toegevoegd aan Makelaarsuite waarmee we de laatste stand van zaken op het gebied van communicatieprotocollen en versleutelingsalgoritmen kunnen ondersteunen. Ook hebben we dienstverlening ontwikkeld voor gemeenten die op zoek zijn naar een zogeheten reverse proxy, waarmee een Demilitarized Zone (DMZ) kan worden ingericht om het interne gemeentelijke netwerk af te schermen van externe netwerken zoals het internet.

Voor CLIQ hebben we een uitgebreide security assessment laten uitvoeren door een gerenommeerd bedrijf. Hiermee hebben we een bevestiging gekregen van de door ons geïmplementeerde cloud architectuur en een aantal aandachtspunten waarmee we CLIQ nog verder kunnen verbeteren in de toekomst.

Ontwikkelingen CLIQ
Met de introductie van CLIQ hebben we samen met gemeenten die in het co-creatieproces hebben meegedaan een belangrijke stap naar de toekomst gezet. Door koppelingen met het landelijke stelsel te centraliseren in een cloud knooppuntdienst, kunnen we veel efficiencyvoordelen behalen. Zowel voor je gemeente als voor de beheerders van de landelijke voorzieningen.

Na de initiële oplevering van de aansluiting op de LV-WOZ via Diginetwerk, hebben we veel aandacht gegeven aan het neerzetten van onze DevOps organisatie, zodat we de kwaliteit van onze dienstverlening blijvend kunnen waarmaken als we meer klanten gaan aansluiten en meer koppelvlakken ondersteunen.

Nu we onze organisatie hebben staan, kunnen we gaan doorpakken. De doorontwikkeling van CLIQ staat de komende periode in het teken van nieuwe koppelvlakken toevoegen. De koppelvlakken waar je via CLIQ inmiddels gebruik van kunt maken zijn:
• LV WOZ voor het uitwisselen van StUF-WOZ berichten met Kadaster
• Omgevingsloket online voor de uitwisseling van StUF-LVO berichten
• MijnOverheid Berichtenbox voor correspondentie die de burger ontvangt in MijnOverheid

We hebben met CLIQ het koppelvlak van het Nieuw Handelsregister voor de KvK-gegevens ook klaar en kunnen gegevens opvragen maar we wachten daar op de formele goedkeuring van de KvK om als knooppunt te mogen fungeren.
Neem voor de laatste stand van zaken rondom CLIQ contact op met je accountmanager!

Digilevering Handelsregister
Tijdens de regionale sessies zijn we nader ingegaan op de status van de Digilevering NHR pilot die al een hele tijd loopt. Inmiddels heeft van de Kamer van Koophandel ons geïnformeerd dat zij op basis van de lopende pilot heeft besloten om te stoppen met het leveren van de gebeurtenisberichten oude stijl. De gebeurtenisberichten die voor de pilot zijn gebruikt komen daarmee dus te vervallen.
Als alternatief gaat de KvK haar HR-dataservice uitbreiden met een updateservice en een signalenservice. Met de updateservice krijg je als afnemer signalen door dat er iets gewijzigd is. De signalenservice biedt in plaats van de grote set aan gebeurtenissen nog maar 5 signalen voor het doorgeven van gebeurtenissen:
• Nieuwe inschrijving (rechtspersoon/onderneming)
• Insolventie
• Omzetting (rechtsvormwijziging)
• Voortzetting/overdracht
• Functionariswijziging

Beide services zijn nu beschikbaar als pre-release, dus alles is nog onder voorbehoud van wijziging. De KvK heeft aangegeven dat het aantal signalen zal worden uitgebreid in de toekomst. We houden je op de hoogte van alle ontwikkelingen de komende periode!

Digimelding
Je bent als gebruiker van authentiek gegeven verplicht een terugmelding te doen bij gerede twijfel over de juistheid van het authentiek gegeven. Momenteel is hiervoor het Digimelding Portaal beschikbaar als centrale voorziening binnen het stelsel. Via dit portaal kun je terugmelden op de basisregistraties BRP, HR en BAG.
Inmiddels is er een koppelvlakstandaard vastgesteld, de Digimelding Koppelvlak Standaard (DMKS). Dit koppelvlak kan je in de nabije toekomst gebruiken om direct vanuit eindgebruikersapplicaties terugmeldingen te kunnen doen naar de beheerders van de basisregistraties. De 2e helft van dit jaar zal Logius het nieuwe koppelvlak in de praktijk gaan beproeven met een beperkt aantal partijen. Logius verwacht dat dit in het eerste kwartaal van 2018 ook voor gemeenten beschikbaar komt. Wij kunnen niet wachten en zullen hier rekening mee houden in onze roadmap. Uiteraard zullen we je hierbij betrekken als we gaan beginnen met de voorbereidingen.

Deel via:

‘Samen kom je verder!’

Eric Peters, Product Owner Connectiviteit
PinkRoccade_0200.png