Direct naar de content
icon search white
20 juli 2017 - Nieuws

Recente ontwikkelingen voor Gegevensmanagement

Tijdens de regionale sessies zijn we nader ingegaan op de ontwikkelingen die recent hebben plaatsgevonden in Makelaarsuite. Ook hebben we een blik op de toekomst van deze producten gegeven. In deze nieuwsbrief vatten we het nog een keer voor je samen.

Uitbreiding 3e lijns ondersteuning
We werken nu geruime tijd samen met het Roemeense Yonder dat voor ons nieuwe ontwikkelingen en het onderhoud van Makelaarsuite verzorgt. Het is dan ook een logische stap geweest om de Engels sprekende mensen van Yonder te laten participeren in de 3e lijns ondersteuning. Dit is een traject dat we zorgvuldig hebben ingezet en continu monitoren.

Regressietests
De verwerking van ZKN0310, BG0310 en BG0204 berichten worden dagelijks getest zodat fouten in aanpassingen hierop worden gesignaleerd tijdens het ontwikkelproces.

LO 3.10
Hierin is vanuit onze unit vooral veel ondersteuning geleverd voor een goede aanpak van de BOCO naar NEN omzetting en de consequenties die dit in de keten teweeg brengt. De uitvoering van deze omzetting wordt door onze unit Publiekszaken uitgevoerd.

Uitbreiding ZKN0310
Voor de ondersteuning van een specifieke use case “Een afdeling binnen een gemeente wil een zaak starten voor een huishouden” was het noodzakelijk om nieuwe entiteiten en relaties toe te voegen aan distributie en magazijn.
Daarvoor is de entiteit ‘organisatorische eenheid’ opgenomen die als initiator van een zaak kan worden opgevoerd. Ook kunnen personen nu als object aan een zaak gerelateerd worden.
De nieuwe entiteit en relatie kun je terugvinden in de lever/afnemerregels van distributie als ook in de profielen m.b.t. gegevensautorisatie.

Ondersteuning PostgresPure
Naast EnterpriseDB wordt nu ook PostgresPure ondersteund.

Grenscorrecties
Grenscorrecties zijn bijzonder in die zin dat hier geen sluitende verwerking voor is. Binnen Makelaarsuite hebben we aanpassingen doorgevoerd zodat in de nieuwe gemeente de gegevens, van de personen die daarmee te maken hebben, correct worden verwerkt. Binnen de oude gemeente is dit niet helemaal automatisch op te vangen. Aanvullende dienstverlening is beschikbaar.

Niet Authentieke Objecten
Hier hebben we diverse beheerfuncties aan toegevoegd zodat handmatige controles niet langer nodig zijn.

Makelaarsuite Automatische Updater
Dit is een nieuw initiatief waarover we in oktober een webinar zullen geven met meer uitleg.
Op dit moment zijn we hard bezig om de kwaliteit van onze releases te laten voldoen aan de requirements die we hiervoor stellen!

Access and Identity, Logging
Autorisatie en logging zijn door jullie als klant al eerder benoemd als aandachtspunt binnen Makelaarsuite. We willen echter de logging, toegang en autorisatie nog breder gaan oppakken en centraliseren binnen de gemeente. Als extra drijfveer hierbij noemen we de positionering als een afzonderlijk component binnen de GEMMA architectuur. De nog te ontwikkelen software is hiermee breder inzetbaar dan alleen in Makelaarsuite. We zullen later dit jaar hier verder op terugkomen.

 

Deel via: