Direct naar de content
icon search white
20 juli 2017 - Nieuws

Recente ontwikkelingen op CIR/COO

Tijdens de regionale sessies zijn we nader ingegaan op de ontwikkelingen die recent hebben plaatsgevonden in CIR/COO. Ook hebben we een blik op de toekomst van deze producten gegeven. In deze nieuwsbrief vatten we het nog een keer voor je samen.

Autorisatie persoonsgegevens in CIR
Met de invoering van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) worden strenge(re) eisen gesteld aan het inzien van persoonsgegevens. Binnen de basisfunctionaliteit van CIR is daar al rekening mee gehouden. Alle persoonsgegevens die binnen CIR door een gebruiker opgevraagd worden, kunnen binnen de Makelaarsuite gelogd worden. Het autoriseren van de persoonsgegevens wordt op een centrale plek in Makelaarsuite uitgevoerd, zodat er geen aanvullende implementatie nodig is. Alle gegevenselementen van een persoon, inclusief de gerelateerde gegevens van adressen, ouders, kinderen, nationaliteiten, huwelijken en identiteitsbewijzen, kun je per gegevenselement autoriseren. Hierdoor kun je CIR als centrale viewer veilig uitrollen binnen de organisatie.

HR+
Met HR+ wordt het in CIR mogelijk om het volledige bericht van de KvK in te zien. Nu wordt een beperkt deel van de KvK gegevens getoond en opgeslagen in een KvK slice van het gegevensmagazijn. Omdat met HR+ ook de transformatie naar BG0310 wordt uitgevoerd, zal CIR gaan aansluiten op het BG0310 model van het gegevensmagazijn. Hierdoor komen veel meer gegevens beschikbaar, zoals alle functionarissen. De ontwikkeling gaat starten zodra er (minimaal) 5 gemeenten deel gaan nemen aan onze SIG (Special Interest Group). Heb je interesse? Vraag je accountmanager wat dit inhoud!

CIR kaarten beschikbaar voor burgers
Binnen CIR kunnen eindgebruikers eenvoudig basisgegevens op de kaart tonen. Met de Toolkit Informatievoorziening kunnen daar eigen overzichten aan toegevoegd worden. Dit jaar willen we de mogelijkheid gaan bieden om dergelijke kaarten ook voor burgers beschikbaar te stellen. Hiervoor willen we in CIR het maken en publiceren van thematische kaarten gaan ondersteunen, zodat de kaarten geïntegreerd kunnen worden in de gemeentelijke website en zo voor burgers toegankelijk zijn.

‘Refactoring’
Tijdens het onderhouden en ontwikkelen van de CIR/COO software kijken we voortdurend naar mogelijke verbeteringen van de kwaliteit. In sommige gevallen betekent dit dat we bestaande functionaliteit (gedeeltelijk) herbouwen om beter aan toekomstige wensen en eisen te kunnen voldoen. Dit herbouwen noemen we ‘refactoren’. Refactoring is dit jaar al uitgevoerd op de configuratiefunctionaliteit van CIR/COO en wordt momenteel toegepast op het CIR detailscherm van persoonsgegevens.

Datavisualisatie
Binnen COO leveren we tegels met vaste overzichten (lijstwerk) en kun je met de Toolkit Informatievoorziening hier eigen tegels aan toevoegen. Behalve de tegels willen we in de toekomst meerdere vormen van datavisualisatie gaan ondersteunen, zoals het dynamisch aanmaken van verschillende soorten grafieken, het kunnen uitvoeren van data-aggregaties, e.d. Op dit moment worden hiervoor diverse verkenningen uitgevoerd.

Deel via:

‘Veel is mogelijk en dat wordt alleen maar meer!’

Pim Bouwer, Business Analist
Pim Bouwer website.png