Direct naar de content
icon search white
13 juli 2016 - Nieuws

Prefill e-formulieren

Burgers en bedrijven mogen een correcte en optimale vooringave verwachten wanneer ze een e‑formulier invullen op de website van de gemeente. Het koppelvlak Prefill eFormulierenservices helpt daarbij en is vanaf nu beschikbaar.

Het koppelvlak Prefill eFormulierservices is door KING vastgesteld en is gebaseerd op StUF-BG 3.10. Dit standaard koppelvlak zorgt ervoor dat gericht de benodigde gegevens worden opgehaald in het RSGB magazijn om die als prefill te tonen op de GEMMA e-formulieren.

Het koppelvlak is nu beschikbaar in de Makelaarsuite en heeft de volgende mogelijkheden voor de prefill:

  • Opvragen actuele gegevens van een natuurlijk persoon;
  • Opvragen meest actuele gezinssituatie van een persoon waarbij de gezinssituatie van belang is, bijvoorbeeld voor een verhuizing;
  • Opvragen van de gegevens van de binnen Nederland wonende kinderen van een ouder;
  • Opvragen van organisatiegegevens op basis van het vestigingsnummer.

    Dit koppelvlak wordt ook ondersteund door Frontoffice leveranciers. In combinatie daarmee beschikt u over een adequate prefill voor uw e-formulieren.
    Heeft u vragen over dit koppelvlak of bent u geïnteresseerd, laat het ons weten.
Deel via:

‘Samen kom je verder!’

Eric Peters, Product Owner Connectiviteit
PinkRoccade_0200.png