Direct naar de content
icon search white
16 september 2019 - Nieuws

Per 1 januari 2020: iEb 1.0, iPgb 2.0 & meer

Vanaf 1 januari 2020 verandert er van alles. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe informatiestandaarden voor de iEb en iPgb. Ook start de nieuwe wet: de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Je hebt nog iets meer dan 100 dagen tot 1 januari. Dus zorg ervoor dat jouw gemeente up-to-date is. Wij helpen je!

Nieuwe PGB systeem vanaf 2020

Vanaf 2020 gaan gemeenten en zorgkantoren over op het nieuwe PGB systeem en de nieuwe berichtenstandaard voor de Pgb. Hiervoor gebruik je de module iPgb 2.0. Dit is de aansluiting van CiVision Samenlevingszaken op het nieuwe ICT-landschap van de Sociale Verzekeringsbank. Op basis van moderne webservice-technologie levert jouw gemeente de persoonsgebonden budgetten vanaf 2020 aan. Bekijk hier de factsheet.

Nieuwe berichtenstandaard CAK

Met de module iEb 1.0. sluit jouw gemeente met CiVision Samenlevingszaken aan op het nieuwe ICT-landschap van het CAK. Dit is voor het berichtenverkeer voor de eigen bijdrage in de Wmo. In CiVision Samenlevingszaken betekent de module iEb 1.0 onder andere de ondersteuning van de nieuwe berichtenstandaard. Bekijk hier de factsheet.

Nieuwe Wvggz

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) vervangt andere wetgevingen. Namelijk de Wet zorg en dwang (Wzd) de bestaande Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). De nieuwe Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Hij maakt het mogelijk om verplichte zorg poliklinisch of bij iemand thuis te geven. Bijvoorbeeld het toedienen van verplichte medicatie of het uitoefenen van toezicht op de betrokkene. Gemeenten staan voor de opgave om een deel van de Wvggz uit te voeren. Lees hier ons artikel op Binnenlands Bestuur.

Zoals je ziet, veel veranderingen per 1 januari 2020. Het is van belang dat jouw gemeente dit op orde heeft. Heb je onze hulp nodig? Neem dan contact op met jouw accountmanager.

 

Deel via: