Direct naar de content
icon search white
13 april 2016 - Nieuws

Over welke kerk hebben we het nu?

Na jaren van standaardisatie en consolidatie van gegevens in de basisadministraties is de kwaliteit van objectgegevens goed te noemen. Een aantal objecten staan echter nog niet in een authentieke bron, maar zijn wel belangrijk om eenduidig te registreren en te distribueren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lokale kerk die niet in het handelsregister is opgenomen.

Na eerdere succesvolle co-creaties als bijvoorbeeld de Berichtenbox Mailing is de volgende samenwerking gericht op de ontwikkeling van de Module Niet Authentieke Objecten registratie (NAO).

Doel van deze module is:

  1. Het beheren van objecten die niet door een authentieke bron kunnen worden geleverd, maar wel relevant zijn voor distributie binnengemeentelijk. Het kan hierbij gaan om natuurlijke personen, niet natuurlijke personen of adressen
  2. Met het beheer een hogere gegevenskwaliteit bewerkstelligen
  3. Het terugdringen van het beheerlandschap

Met een 5-tal gemeenten zijn deze doelen vertaald naar beoogde functionaliteit. Deze functionaliteit zal in de komende tijd gerealiseerd worden, getoetst en geïmplementeerd worden.

Bent u geïnteresseerd geraakt in deze nieuwe module, neem dan contact op met ons op voor meer informatie.

Deel via:

‘Samen met de klant komen tot een optimale ondersteuning van processen en diensten geeft me energie.’

Ton Timmermans, Product Owner Gegevensmanagement
Ton Timmermans website.png