Direct naar de content
icon search white
17 januari 2022 - Nieuws

Het kabinet verruimt de bijverdiengrenzen van de participatiewet

Met een nieuw kabinet komen nieuwe plannen. Wat gaat er veranderen in het sociaal domein? Hoe heeft dat effect op jouw werk voor je inwoners?

We zetten het voor je op een rij.

Formeren vraagt om geduld en een lange adem
Het was de langste formatie ooit. Na pas 299 dagen stond het nieuwe kabinet op het bordes bij de koning. Naast de uitdagingen rondom het coronavirus formeerde men parallel een nieuw kabinet. Maar na bijna een jaar ligt er een regeerakkoord. 

Voorgaande formaties zorgden voor een aardverschuiving
De formatie 7 jaar geleden had enorme impact voor het sociaal domein. Het takenpakket groeide flink. Dat zorgt ook vandaag nog voor uitdagingen. Bijvoorbeeld de decentralisaties van de jeugdzorg. 

Na een formatie is het voor ons altijd even schakelen. We onderzoeken wat de impact is op je applicatie en op welke termijn de aanpassing klaar moet zijn.  

We zetten de belangrijkste punten van het regeerakkoord voor je op een rij
Je zit in een drukke periode. Wellicht heb je nog niet veel tijd gehad om de plannen van het kabinet door te nemen. Daarom zetten wij alle belangrijke punten voor het sociaal domein op een rij.  

Werk, armoede en participatie  

  • Je krijgt meer ruimte om de doelen van de participatiewet te behalen. Er komt 500 miljoen per jaar voor het hervormen voor de arbeidsmarkt, re-integratie en het aanpakken van armoede en schulden. 
  • Het wettelijk minimumloon gaat met 7,5% omhoog. Ook de daaraan gekoppelde uitkeringen stijgen mee. 
  • De bijverdiengrenzen van de participatiewet worden ruimer.
  • Beschut werk voor mensen die lang in de uitkering zitten krijgt meer focus. 
  • De toegang tot schuldhulpverlening wordt beter. De trajecten binnen schuldhulpverlening worden daarentegen korter van duur. 
  • Jongvolwassenen tot 27 jaar tellen niet langer mee voor de kostendelersnorm.

Wmo  

  • Het abonnementstarief gaat op de schop. De bijdrage wordt eerlijker met oog voor de betaalbaarheid voor lage inkomens. Dit is nog niet officieel bevestigd. 

Jeugdzorg  

  • De jeugdzorg krijgt extra financiële middelen. 

Algemeen  

  • De digitale transformatie krijgt meer aandacht. De overheid wil dat we digitaler worden als inwoners. Digitalisering van dienstverlening staat dan ook op de agenda.

Je wordt door ons op de hoogte gehouden
Als leverancier adviseren wij in voortrajecten voor nieuwe wetgeving. Bijvoorbeeld over haalbaarheid, aantallen en planning. We zijn dus steeds als eerste op de hoogte. 
 

In de ontwikkelingen van onze software houden we rekening met de kabinetsplannen. Samen met ketenpartners zorgen we dat deze aansluit op de wetgeving. Waar nodig ontwikkelen we nieuwe modules.

Volg ons op LinkedIn en zorg dat je een abonnement hebt op onze maandelijkse nieuwsbrief.

We houden je graag up-to-date!

Deel via:

‘De juiste dienstverlening voor jouw burgers is belangrijker dan ooit. Ik daag je uit samen de beste oplossing te vinden.’

Ingmar Uijl, Productmanager Sociaal domein
Ingmar Uijl - PinkRoccade Samenlevingszaken