Direct naar de content
icon search white
14 augustus 2019 - Nieuws

Nieuwe Wetgeving verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) gaat op 1 januari 2020 in. Hij vervangt samen met de Wet zorg en dwang (Wzd) de bestaande Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). De nieuwe Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Deze wet maakt het mogelijk om verplichte zorg poliklinisch of bij iemand thuis te geven. Bijvoorbeeld het toedienen van verplichte medicatie of het uitoefenen van toezicht op de betrokkene. Gemeenten staan voor de opgave om een deel van de Wvggz uit te voeren.

Gevolgen voor gemeenten

De wijzigingen van de Wvggz ten opzichte van de Wet Bopz hebben voor gemeenten op een paar vlakken gevolgen:

• Iedereen mag een melding doen bij de gemeente. Dit mag wanneer je denkt dat iemand (verplichte) psychische zorg nodig heeft.

• De gemeente moet vervolgens die melding onderzoeken. Dit heet een verkennend onderzoek. Wanneer nodig, starten zij het traject naar een ‘zorgmachtiging’ bij het Openbaar Ministerie (OM). Dit heet nu een Rechterlijke Machtiging.

• Bij ontslag van een inwoner uit een gedwongen opname, zorgt de zorgverlener voor een warme overdracht aan de gemeente.

• De burgemeester behoudt een belangrijke rol bij een crisis. Hij kan, op advies van een psychiater, een (crisis)maatregel opleggen.

Heel praktisch gezien veranderen er dingen

Houd rekening met 4 belangrijke punten:

• De crisismaatregel is breder dan de huidige IBS (Inbewaringstelling). Alle vormen van verplichte zorg kunnen via een crisismaatregel worden opgelegd. Niet alleen de opname.

• Gemeenten moeten een verkennend onderzoek uitvoeren naar aanleiding van meldingen. Meldingen kunnen komen van familie of een andere persoon uit de omgeving van de betrokkene. De vraag die zij zich stellen is: “Is (verplichte) GGZ nodig?”.

• Gemeenten en ketenpartners moeten veilig én met zo weinig mogelijk moeite informatie uitwisselen. Het landelijk ketenbureau faciliteert bij de beschrijving van informatieproducten voor gemeenten. Voor de crisismaatregel wordt het systeem BOPZ-online (Khonraad) uitgebreid. Voor de zorgmachtiging is veilige mail noodzakelijk.

• Het openbaar ministerie, de gemeente en de geneesheer-directeuren van zorgaanbieders overleggen met elkaar. Andere partijen zijn hier mogelijk ook bij betrokken. Dit regio-overleg is elke 3 maanden. Zo monitoren ze de voortgang en de uitvoering van de Wvggz. Waar nodig stellen ze zaken bij.

Hoe ondersteunt iSamenleving je bij de Wvggz?

Je gebruikt iSamenleving nu voor het vastleggen en behandelen van meldingen. Dit doe je in de Signalen en meldingen app. Zo’n melding gaat bijvoorbeeld over de geestelijke gezondheid van een burger. Vanuit deze melding start je een casus voor het uitvoeren en documenteren van het Verkennend Onderzoek. Binnen de casus koppel je alle betrokken partijen en geef je hen toegang tot de casus. Via (beveiligde) mail informeer je overige betrokkenen over de voortgang en de uitkomsten van dit onderzoek.

Het BOPR-online systeem van Khonraad

Een situatie kan ernstig worden. Zo ernstig dat het Openbaar Ministerie, een GGZ instelling en zelfs de burgemeester worden betrokken. In deze uitzonderlijke situatie maakt de gemeente gebruik van het systeem BOPZ-online van de organisatie Khonraad.

Informatie uitwisselen tussen iSamenleving & het systeem van Khonraad

Gemeenten, GGZ-instellingen en andere betrokkenen wisselen informatie uit. Deze informatie-uitwisseling vindt volgens Khonraad en GGZ-instellingen plaats via veilige e-mail. Na 1 januari 2020 werken zij aan mogelijkheden voor automatische informatie-uitwisseling via standaard koppelvlakken.

Gebruik van iSamenleving & aanvullende modules

Veel taken die uit de nieuwe Wvggz komen, handel je af in iSamenleving. We adviseren je daarbij aanvullende modules van iSamenleving te gebruiken. Zo zorg je ervoor dat de informatie-uitwisseling met betrokken partijen zo effectief en veilig mogelijk gaat. Deze modules binnen iSamenleving zijn:

• Borg de vertrouwelijkheid van informatie met de module: Vertrouwelijke cases
Soms zijn er cases die je extra vertrouwelijk behandelt. Deze mogen alleen medewerkers zien die hier ook daadwerkelijk bij betrokken zijn. Met de module iSamenleving Vertrouwelijke cases krijg je extra mogelijkheden om vertrouwelijke cases af te schermen voor andere gebruikers.

• Mail veilig met betrokkenen met de module: E-mail integratie
In iSamenleving stel je e-mails op. Je verzendt en bewaart ze ook. Je verzendt deze e-mails via de mailserver van jouw gemeente. Voor het uitwisselen van vertrouwelijke informatie is “veilige mail” nodig. Naast reguliere mail kun je daarom nu ook veilig mailen via het product ZorgMail. We onderzoeken nu een soortgelijke oplossing via het product Zivver.

• Geef externe betrokkenen toegang tot iSamenleving met de module: Internet toegang
In iSamenleving werk je bij voorkeur samen met alle betrokken organisaties aan 1 casus. Met de module internet toegang werkt een externe medewerker ook in iSamenleving. Dit moet uiteraard wel op een veiliger manier. Daarom vraagt iSamenleving naast een controle op de gebruikersnaam en het wachtwoord, ook om een sms-code via de telefoon.

• Bespaar tijd en werk effectief met de module: Vragenlijsten
Tijdens het verkennend onderzoek maak je waarschijnlijk gebruik van formulieren of vragenlijsten. Met deze module digitaliseren we de formulieren en vragenlijsten. Zo heb je alles direct beschikbaar binnen de casus. Je vult ze in en slaat ze makkelijk op!

Meer weten over dit onderwerp

Schrijf je dan in voor regiosessies van iSamenleving. Heb je interesse of aanvullende vragen, wij helpen je graag verder! Neem contact op met John Rooijakkers via: 06-29527165 of john.rooijakkers@pinkroccade.nl

Deel via:

‘Vandaag samenwerken aan een toekomstbestendige informatiehuishouding’

John Rooijakkers, Enterprise Architect
PinkRoccade_John_Rooijakkers_AS.png