Direct naar de content
icon search white
1 december 2016 - Nieuws

Nieuwe standaard Bewerkersovereenkomst

We hebben met de GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government een standaard Bewerkersovereenkomst opgesteld.

Nieuwe standaard Bewerkersovereenkomst

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en het besluit Basisregistratie Personen (BRP) stellen nadere eisen aan het uitbesteden van de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en sluit een schriftelijke overeenkomst (Bewerkersovereenkomst) af met de bewerker, die de persoonsgegevens beheert of bewerkt voor gemeenten. Dit heeft ertoe geleid dat we samen met de Gebruikersvereniging een nieuwe standaard Bewerkersovereenkomst hebben opgesteld.

IBD heeft goedkeuring gegeven

We hebben als startdocument een door het Informatiebeveiligingsdienst (IBD) gemeenten goedgekeurde versie van een Bewerkersovereenkomst genomen en hierop verbetersuggesties gedaan. Deze verbetersuggesties hebben we met het IBD besproken en dit heeft geleid tot een nieuwe standaard Bewerkersovereenkomst.

Conform relevante wet- en regelgeving

Nederlandse en Europese wetgeving stelt hoge eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Met deze Bewerkersovereenkomst weet je dat we voldoen aan de verplichtingen van onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet meldplicht datalekken.

Goede bescherming van persoonsgegevens

In de Bewerkersovereenkomst zijn afspraken gemaakt voor het beschermen van de persoonsgegevens. Deze afspraken zijn voornamelijk gericht op de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens van jouw organisatie. Je kunt dus vertrouwen op een goede bescherming van de persoonsgegevens.

Het wiel niet opnieuw uitvinden

In de praktijk bleek het erg lastig om tot een overeenkomst te komen, omdat alle partijen andere voorbeelden en inzichten hadden. Met deze standaard versie is dat verleden tijd omdat deze overeenkomst voor alle partijen een acceptabele is.

We blijven verbeteren

We evalueren en beoordelen - met de GebruikersVereniging en eventueel IBD - (minimaal) eenmaal per jaar de Bewerkersovereenkomst ten opzichte van nieuwe wet- en regelgeving.

Een nieuwe versie van de standaard Bewerkersovereenkomst publiceren we op ons klantenportaal. Eventuele verbetervoorstellen kun je naar ons toesturen via info@gvprlg.nl of dien een verbetervoorstel in op ons dKOC.

Deel via: