Direct naar de content
icon search white
27 september 2018 - Nieuws

Migreer jouw Makelaarsuite naar de nieuwe GEMMA standaard voor het prefillen van formulieren!

Als gemeente kun je de dienstverlening aan je burgers op vele manieren optimaliseren. Eén van deze manieren is het voorinvullen van formulieren. Hiermee worden formulieren automatisch gevuld met persoonsgegevens wanneer een burger met DigiD is ingelogd. Zowel de burger als de gemeente zijn minder tijd kwijt aan het invullen en controleren van de juiste gegevens.

De nieuwe GEMMA standaard: stabieler, veiliger en sneller
Voor het prefillen van formulieren is in 2016 een nieuwe GEMMA standaard geïntroduceerd. Tot medio dit jaar maken al 60 gemeenten gebruik van deze standaard, grotendeels zijn dit gemeenten die gebruik maken van de prefill formulierenservice van SIMgroep. SIM heeft haar oude prefill formulierenservice uitgefaseerd. Voor SIM klanten met Makelaarsuite is het daarom van belang om te migreren naar deze nieuwe standaard. Andere belangrijke argumenten voor een migratie zijn: gezinsleden worden automatisch mee opgehaald in het formulier, er wordt eenvoudig gecontroleerd of de persoon inwoner is van de desbetreffende gemeente en deze service is stabieler, veiliger en sneller.

Prefill e-formulieren services
Door krachtige samenwerking tussen SIMgroep en PinkRoccade is de adoptie van deze nieuwe standaard de afgelopen maanden versneld. Inmiddels maken zo’n 50 gemeenten hier gebruik van.

De standaard vervangt voor een deel functionaliteit die SIM al eerder in combinatie met verschillende partners heeft gerealiseerd. Samen met PinkRoccade zijn daarbij diverse vraag- en antwoordberichten ontwikkeld. Het gebruik van de prefill standaard betekent dat er nog maar één combinatie van vraag- en antwoordberichten wordt ondersteund. 

De standaard ‘Prefill e-formulieren services’ bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het ophalen van de persoonsgegevens van de aanvrager
 • Het ophalen van de gegevens van de gezinssituatie van de aanvrager
 • Het ophalen van de gegevens van de kinderen van de aanvrager
 • Het ophalen van de bedrijfsgegevens van de aanvrager

  Prefillen voor natuurlijke personen
  Door de overgang van een reguliere StUF-BG vraag, naar dit nieuwe koppelvlak met Makelaarsuite, krijgt de gemeente onder andere de volgende nieuwe aanvullende functionaliteit.
 • In het antwoord van de prefill worden geen overleden aanvrager of overleden gezinsleden opgenomen. Dit kan niet worden gerealiseerd met een StUF-BG vraag.
 • Bij de gezinssituatie op adres van de aanvrager worden alleen gezinsleden in het antwoord opgenomen die actueel op hetzelfde adres wonen. Dit resultaat kan met StUF-BG niet met 1 vraag worden bereikt.
 • Het resultaat van de kinderen van de aanvrager zal alleen kinderen bevatten waarvan de geheimhouding dit toe laat.
 • Het prefill e-formulierenservices koppelvlak bevat gerichte vragen die speciaal bedoeld zijn voor de e-formulieren en geven met 1 vraag het antwoord waar met StUF-BG meerdere vragen nodig zijn of de antwoorden nog moeten worden gefilterd, denk daarbij aan overleden personen of de indicatie geheimhouding.

  Met het gebruik van deze standaard betekent dat er nog maar 1 combinatie van vraag- en antwoordberichten ondersteund hoeft te worden voor zowel burgers binnen als buiten de gemeente. Voorafgaand aan het ophalen van specifieke gegevens moet de aanvrager zich authentiseren via zijn of haar DigiD.

  Prefillen voor niet natuurlijke personen
  Voor het ophalen van de bedrijfsgegevens is een Vestigingsnummer nodig. Dit nummer wordt verkregen als een vertegenwoordiger van een bedrijf zich authentiseert met behulp van eHerkenning. Medewerkers van het KCC kunnen handmatig het Vestigingsnummer ophalen en meesturen in het vraagbericht.

  Wat zijn de mogelijkheden?
  De opgehaalde gegevens kunnen worden getoond of gebruikt worden voor het geautomatiseerd invullen van een e-formulier. Denk aan de gegevens van de aanvrager zelf, maar bijvoorbeeld ook aan het tonen van mee te verhuizen personen of het tonen van de personen voor wie een uittreksel aangevraagd kan worden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om bepaalde controles uit te voeren, zoals het nagaan of iemand inwoner van een gemeente is en of iemand oud genoeg is om de aanvraag in te dienen.

  Interesse in meer informatie
  Wil je ook gebruik maken van deze nieuwe GEMMA standaard? Vraag aan je prefill leverancier of zij hieraan voldoen, wij zijn er klaar voor. Voor eventuele vragen over dit koppelvlak in Makelaarsuite kun je contact opnemen met Kevin Bakx.
Deel via:

‘Samen verder!’

Kevin Bakx, Product Owner Hosting & Techniek
Kevin Bakx website.png