Direct naar de content
icon search white
8 december 2016 - Nieuws

Migratie landelijke voorziening WKPB

De landelijke voorziening Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (LV-WKPB) heeft beheerders van gemeenten en softwareleveranciers geïnformeerd over de migratie naar een nieuw IT-platform. Dit nieuwe platform is beschikbaar per 8 november en het oude platform kan nog worden gebruikt tot uiterlijk 1 februari 2017.

Op dit nieuwe platform worden strengere eisen gesteld aan de authenticatie en autorisatie. Dit kan betekenen dat een nieuw PKI-certificaat nodig is. Daarnaast moeten de bestaande aansluitingen worden omgezet naar de nieuwe situatie.

Jouw gemeente is via Makelaarsuite gekoppeld indien bij de adapter WSSTUF2OUTADAPTER endpoints zijn ingericht voor WKPB. Als dit het geval is, kunnen wij je ondersteuning bieden in de overgang naar de nieuwe omgeving en de configuratie. Wil jij hiervoor ondersteuning afnemen? Laat het weten via Kevin Bakx.

Deel via:

‘Samen kom je verder!’

Jelmer van der Windt, Product Manager
PinkRoccade_0139.png