Direct naar de content
icon search white
30 januari 2020 - Nieuws

Looptijd PKI certificaten ingekort naar 13 maanden

Alle gemeenten maken gebruik van PKI overheid-certificaten. PKI overheid-certificaten worden gebruikt om servers, netwerkverbindingen en webpagina’s te beveiligen. Hiermee vormen ze een onmisbare schakel in beveiligd internetverkeer. Zowel binnen de publieke sector als tussen de publieke sector en het bedrijfsleven worden deze certificaten toegepast.

Ook binnen Makelaarsuite heeft iedere gemeente een PKI overheid certificaat in gebruik.

Looptijd van een PKI certificaat teruggeschroefd
Tot een aantal jaar geleden was de looptijd van een PKI overheid certificaat 3 jaar. Dat is later herzien naar een looptijd van 2 jaar. Begin 2019 is gebleken dat er diverse gemeenten zijn met een PKI overheid certificaat welke niet aan de beveiligingseisen voldeden en de betreffende certificaten teruggetrokken dienden te worden.

Inmiddels heeft KPN de looptijd op eis van Logius op 397 (13 maanden + 1 dag) dagen teruggeschroefd. Op deze webpagina van Logius staat meer informatie over de looptijd. 

Dit geldt voor PKI overheid certificaten die 31 oktober 2019 zijn uitgegeven.

Vervanging PKI certificaten en mogelijkheden PinkRoccade
Gemeenten moeten hier in mee en zullen praktisch ieder jaar het PKI overheid certificaat moeten (laten) vervangen. Er zijn nog een aantal gemeenten die gebruik maken van de Digikoppeling adapter in Makelaarsuite. De looptijd van een CPA koppelt zich onder andere aan de looptijd van een PKI overheid certificaat. De consequentie is dan ook dat de CPA’s ook jaarlijks vervangen dienen te worden. CLIQ is hiermee nog meer een gunstig alternatief voor de Digikoppeling adapter in Makelaarsuite.

Toevoegen PKI certificaten aan releasemanagement contract
Diverse gemeenten hebben in het verleden vragen gesteld over het toevoegen van PKI certificaten aan de releasemanagement contracten. Dit bleek niet voor iedere gemeente even interessant door het niet jaarlijks vervangen van de PKI certificaten.

Door de verandering van de looptijd kan het voor jouw gemeente wel interessant zijn om dit structureel te laten vervangen door PinkRoccade. Hierover gaan we graag met je in gesprek. 

Neem gerust contact met ons op
Voor meer vragen over de PKI overheid-certificaten kan er contact opgenomen worden met Kevin Bakx via 06-83 22 36 45 of Kevin.Bakx@PinkRoccade.nl

Deel via:

‘Samen verder!’

Kevin Bakx, Product Owner Hosting & Techniek
Kevin Bakx website.png