Direct naar de content
icon search white
22 augustus 2017 - Nieuws

Kwaliteitscontrole Makelaarsuite adresketen BAG-BRP

Makelaarsuite wordt gebruikt om gegevens te ontvangen, op te slaan en vervolgens te distribueren. Het is uiterst belangrijk dat de gegevenskwaliteit consistent en van hoge waarde is. Maar het controleren van deze gegevenskwaliteit is soms lastig of neemt veel tijd in beslag. Omdat er een groeiende behoefte is naar het controleren van de gegevenskwaliteit in de gemeentelijke systemen, hebben wij nieuwe dienstverlening ontwikkeld.

Wat houdt de kwaliteitscontrole Makelaarsuite adresketen BAG-BRP in?
Twee belangrijke leveranciers van gegevens in Makelaarsuite zijn de lokale BAG- en BRP-applicatie. Om deze gegevensstromen tussen BAG en BRP in Makelaarsuite te controleren, hebben wij
verschillende controlescans ontwikkeld. Deze voeren wij voor jullie uit, waarna we de resultaten in een overzichtelijke rapportage opleveren. Afhankelijk van jullie behoefte kunnen jullie vervolgens zelf de fouten en inconsistenties oplossen of dit door ons laten doen.

Wanneer is deze kwaliteitscontrole aan te raden?
Adresgegevens in Makelaarsuite moeten altijd actueel en juist zijn. Dit wordt alleen maar belangrijker naarmate een steeds groter deel van de gemeentelijke dienstverlening digitaal verloopt en er dus geen tussenkomst meer is van de gemeentelijke medewerker. Denk aan de app iVerblijf & Adres van iBurgerzaken, waarin burgers zelf hun verhuizingen kunnen doorgeven naar hun nieuwe adres. Dan is het cruciaal dat de prefill-gegevens uit Makelaarsuite consistent zijn met die in BRP en BAG.

Hoe gaan wij te werk

Proces kwaliteitscan BAG-MKS-BRP.png

De scans
Door middel van de scans controleren we 20 verschillende situaties die kunnen duiden op fouten en inconsistenties in de keten BAG-Makelaarsuite-BRP. Voorbeelden van deze situaties zijn:
- Komen er dubbele BAG ID’s voor in Makelaarsuite;
- Wonen er personen op adressen zonder woonfunctie;
- Een overzicht Adressen met dezelfde postcode, huisnummer, letter, toevoeging maar waarbij het BAG ID afwijkt.

De rapportage
Nadat wij de 20 situaties hebben onderzocht, zetten we onze bevindingen overzichtelijk in een rapportage. Het wordt zo duidelijk waar fouten en inconsistenties in de keten zitten om ze vervolgens op te kunnen lossen zodat deze kunnen worden opgelost. De rapportage wordt per e-mail verstuurd.

De opschoning door je eigen beheerder laten uitvoeren
Na het ontvangen van de rapportage kun je direct aan de slag met de opschoning. Dit houdt in: het oplossen van fouten en inconsistenties. Dit kan door de gemeente zelf gedaan worden, maar soms is het wenselijk om dit door onze consultants te laten doen. Hier willen we je vanzelfsprekend bij helpen!

De opschoning door ons laten uitvoeren
Als je de opschoning door ons wilt laten uitvoeren, zal onze consultant een hele dag bij jullie op locatie zijn. Hier wordt dan de rapportage besproken en de beheerder in het opschoningsproces meegenomen. Op deze manier worden de belangrijkste fouten en inconsistenties aangepakt. Door meteen uitleg te geven hoe de geconstateerde fouten uit de rapportage in oplossingen omgezet kunnen worden, kunnen de overige fouten door de gemeente zelf opgelost worden.

Wil je meer informatie over deze dienstverlening ontvangen of heb je vragen hierover?
We helpen je graag! 

Deel via: