Direct naar de content
icon search white
25 april 2019 - Nieuws

Koppel jouw gemeente op het DSO via CLIQ

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een van de grootste en meest actuele ontwikkelingen voor je gemeente. Ben jij al bekend met alle DSO-koppelvlakken? Met CLIQ zorgen wij voor deze connectiviteit, zoals we dit nu al voor alle andere Landelijke Voorzieningen en knooppunten doen.

Digitaal Stelsel Omgevingswet - alle wetten voor de leefomgeving
De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten voor de leefomgeving. De regels voor ruimtelijke projecten worden hiermee vereenvoudigd. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet zorgt voor de hiervoor benodigde centrale digitale ondersteuning. Het digitaal stelsel brengt alle gegevens over de fysieke leefomgeving bij elkaar, zodat overheden, burgers en bedrijven snel kunnen zien wat wel of niet mag volgens de Omgevingswet.

DSO-koppelvlakken
De livegang van het digitaal stelsel komt snel dichterbij. Gemeenten moeten dus aan de slag om het DSO te vullen met alle benodigde informatie. Maar wat betekent dit concreet voor je gemeente en welke koppelingen naar het DSO zijn hiervoor nodig?

 • Toepasbare regels aanleveren
  Toepasbare regels worden via dit koppelvlak aangeleverd aan het digitaal stelsel en worden vervolgens gebruikt in de vragenboom in het Omgevingsloket. Dit koppelvlak maakt gebruik van Digikoppeling ebMS.
 • Vergunningaanvragen en meldingen indienen
  Vergunningaanvragen en meldingen worden via dit koppelvlak afgeleverd bij het juiste bevoegd gezag. Als een vergunningaanvraag of melding bij het DSO is ingediend voor je gemeente ontvangt de VTH-applicatie via Digikoppeling een triggerbericht met een notificatie. De VTH-applicatie kan vervolgens op eigen initiatief alle informatie bij het DSO ophalen via een API.
 • Omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar maken
  Omgevingsdocumenten worden via dit koppelvlak met de Landelijke Voorziening ‘bekendmaken’ en ‘beschikbaar stellen’ (LVBB) beschikbaar gemaakt in het digitaal stelsel. Ook dit koppelvlak maakt gebruik van Digikoppeling ebMS.
 • Stelselcatalogus Omgevingswet
  Begrippen en definities kunnen worden beheerd en opgevraagd uit de Stelselcatalogus Omgevingswet via een API.

CLIQ ontzorgt de koppelvlakken naar het DSO
Zoals je kunt zien zijn verschillende technieken nodig om de koppelvlakken naar het DSO te gebruiken. Zo wordt naast moderne API’s bij 3 van de 4 koppelvlakken Digikoppeling gebruikt. CLIQ ondersteunt al deze technieken. Door CLIQ centraal in te zetten voor deze DSO koppelvlakken heb je geen dubbele componenten in je architectuur en hoeven vergunning- en ruimtelijke omgeving applicaties niet zelf deze koppelingen te verzorgen.

Neem contact op met je accountmanager
Heb je interesse in de via CLIQ ontzorgde DSO-koppelvlakken?

Harry Schouten | 06 295 249 14 of Harry.Schouten@PinkRoccade.nl
Marijn van de Kerkhof | 06 134 587 80 of Marijn.vandeKerhof@PinkRoccade.nl
Thomas van Son | 06 295 282 10 of Thomas.vanSon@PinkRoccade.nl

Deel via:

‘Stapsgewijs en op je eigen tempo de gemeentelijke integratie verbeteren én aan kunnen sluiten op Common Ground. Dat is ons gezamenlijke doel.’

Thibault Kroonen, Product Manager Informatievoorziening
Pink_Roccade_Thibault_Kroonen_2685 vrij website.png