Direct naar de content
icon search white
16 mei 2022 - Nieuws

Je legt de studietoeslag als aparte regeling vast

Je wil ook je inwoners met een lager inkomen helpen verder te leren. Dankzij de studietoeslag geef je hen een bijdrage. Dat doe je in de applicatie CiVision Samenlevingszaken. De regeling werd aangepast door de wetgever. Je leest hier hoe je die aanpassing in de applicatie terugziet. 

We maken in orde wat niet eerder kon
Op 1 april 2022 is een nieuwe Studietoeslag ingevoerd in de Participatiewet. Je hebt hier eerder al over gelezen. Het gaat over de hoofdlijnen van deze regeling. Je las ook dat het, vanwege het tempo van invoering van de regeling, niet direct lukte om de definitieve oplossing in de programmatuur in te brengen. Met release 22.4 krijg je wel alle functionaliteiten om de nieuwe studietoeslag volledig uit te voeren. We leggen je uit wat je van ons kunt verwachten als we op 1 juli 2022 deze release uitbrengen. 

Je legt de studietoeslag als aparte regeling vast
In het onderhoudsscherm waar je de uitkering vastlegt, geef je aan dat je studietoeslag gaat verlenen. Je geeft in een vinkbox aan dat het studietoeslag betreft. Door deze keuze te maken zorg je ervoor dat de uitkering volgens de regels van de studietoeslag wordt berekend en verantwoord wordt.

De minimumnormen nemen we op in de normentabel
In het ontwerp van de nieuwe regels voor de studietoeslag stond lang dat deze regeling vaste en landelijk vastgestelde normen zou krijgen. Op het laatste moment bepaalde de wetgever dat deze normen gelden als minimumbedragen. Je legt de normen straks via de reguliere manier vast. Dit werkt dan automatisch voor je. De wetgever geeft je ruimte om meer te verstrekken dan deze bedragen, een lager bedrag dan het minimum uitkeren, is niet toegestaan.

Je applicatie hanteert de juiste werkwijze voor inkomsten en vrijlatingen
Er is per 1 april 2022 geen recht meer op studietoeslag als je inwoner inkomsten kan verwerven. De enige uitzondering hierop is het ontvangen van een stagevergoeding. Deze wordt tot maximaal € 180,00 vrijgelaten. Natuurlijk wil je dat het meerdere verrekend wordt met de studietoeslag. De applicatie regelt dat dit kan. Hiervoor passen wij de referentietabel voor de vrijlating aan. Net als het onderhoudsscherm vrijlating en de betaalrun. Zo heb je alles in handen om de regeling goed uit te voeren.

Vanaf 1 juli 2022 is verantwoording voor de studietoeslag apart mogelijk
Omdat de studietoeslag een zelfstandige regeling binnen de Participatiewet is geworden, wil je deze ook apart verantwoorden. Hiervoor doen we de nodige aanpassingen in tabellen, maar ook in de rules van de journalisering van de betaalrun. Hierbij denken we natuurlijk ook aan het terugvorderen van de studietoeslag en het opleggen van een boete bij het schenden van de inlichtingenplicht. En natuurlijk de juiste aanlevering aan het CBS.

Je krijgt de functionaliteit automatisch tot je beschikking.

Deel via:

‘Software moet de mens centraal stellen’

Robin Hutten, Businessanalist CiVision Samenlevingszaken
Robin Hutten - PinkRoccade Samenlevingszaken