Direct naar de content
icon search white
18 maart 2019 - Nieuws

iSamenleving en de VIR praten met elkaar

Sinds 2010 heb je een wettelijke verplichting om jongeren te registreren in de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Met de verwijsindex risicojongeren maken hulpverleners digitaal een risicomeldingen over jongeren tot 23 jaar. Alle meldingen vanuit de lokale en regionale verwijsindexen komen hier bij elkaar.

iSamenleving en de regionale VIR praten nu met elkaar! Je kan nu namelijk vanuit iSamenleving meldingen maken in de regionale VIR. Ook ontvang je signalen vanuit de regionale VIR in iSamenleving.

Koppelen met de verwijsindex

Als regisseur van een jeugdcasus maak je een melding aan in de regionale verwijsindex van jouw gemeente. Deze regionale verwijsindex is een applicatie die aansluit op de landelijke verwijsindex. Het melden in de verwijsindex zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de partijen die hulp verlenen aan de jeugdige. Dus ook eventuele andere betrokkenen (zoals hulpverleners) bij het gezin.

Inhoud van een melding in de VIR

De jongere krijgt zo de zorg, hulp of bijsturing die hij/zij nodig heeft om zich te ontwikkelen. De VIR is een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. De VIR registreert alleen dat er een melding is gedaan. De aard van de melding en de behandeling houdt hij niet bij. Die informatie blijft in het dossier bij de betreffende hulpverlener. Een melding omvat alleen:

  • Identificatiegegevens van de jongere;
  • Identificatiegegevens van de meldende instantie;
  • Datum van de melding;
  • Contactgegevens van de meldende instantie.

Waarom leg je deze koppeling?

Op dit moment log je apart in op de regionale verwijsindex van jouw gemeente. Hierdoor voer je extra handelingen uit. Dit kan makkelijker binnen iSamenleving! In deze factsheet vind je meer informatie. iSamenleving kan namelijk signalen aanmaken in de verwijsindex. Zo voer je alle werkzaamheden in 1 applicatie uit. Je bespaart zo tijd die je direct aan jouw burger kan besteden.

De voordelen samengevat

• Je werkt vanuit 1 applicatie in plaats vanuit 2 applicaties;
• Simpel melden in de verwijsindex. Je voldoet aan de wetgeving en beperkt
hiervoor de risico’s van zowel de jeugdige als de gemeente;
• Je bent proactief op de hoogte van andere partijen die hulp verlenen aan
dezelfde jongere;
• Het is altijd duidelijk wie de regie heeft op de jongere: jij of de zorgaanbieder;
• Je bent geen tijd kwijt aan overbodige administratie;
• Je bespaart tijd en hebt onderlinge afstemming;
• Deze tijd besteed je direct aan je burger!

Wil je ook vanuit iSamenleving een melding maken in de regionale VIR? Neem dan contact op met Linda Verkooijen.

Deel via: