Direct naar de content
icon search white
23 mei 2017 - Nieuws

ISAE3402 Type II verklaring behaald voor de Pink Private Cloud!

We hebben goed nieuws! Met trots laten we je weten dat we vanaf nu in het bezit zijn van een ISAE3402 Type II verklaring voor onze Pink Private Cloud dienstverlening. Deze onafhankelijke verklaring toont enerzijds aan dat we ‘in control’ zijn van onze beheerprocessen. Anderzijds biedt dit de mogelijkheid voor Pink Private Cloud klanten deze verklaring te gebruiken voor de controle van de jaarrekening.

ISAE3402 is dé norm voor het controleren van de door jou uitbesteedde processen. Het is namelijk een onafhankelijke accountantsverklaring die aantoont hoe een serviceprovider omgaat met processen die door een organisatie worden uitbesteed. De verklaring bestaat uit twee typen:

  • Type I is een rapportage met verklaring van de accountant over de opzet en bestaan van de beheersmaatregelen. Dit is een momentopname en richt zich op de beschrijving.
  • Type II is een rapportage over de effectieve werking van de beschreven beheersmaatregelen. Hierin verklaart de accountant hoe deze voor een periode van minimaal 6 maanden hebben gewerkt door meerdere steekproeven te doen.

Omdat de controle gedurende een ruime periode in een jaar plaatsvindt en er elk jaar opnieuw eenzelfde assessment plaatsvindt, is de ISAE3402 norm uiterst betrouwbaar.

We leveren bewijs dat we de systemen en applicaties onder controle hebben
Afgelopen jaar zijn wij voor beide typen door Ernst & Young geaudit, met een succesvolle verklaring als gevolg. Met de Type II verklaring tonen we aan ‘in control’ te zijn van de processen die we uitvoeren voor de Pink Private Cloud dienstverlening.

De controle bestaat uit grondige steekproeven op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau gedurende een half jaar. Elk jaar doen wij opnieuw een assessment. Dit maakt dat de ISAE3402 norm als completer en betrouwbaarder gezien wordt dan bijvoorbeeld de ISO-normen. Bovendien heeft de ISAE3402 verklaring waarde voor de accountant van de gemeente.

Een versnelde accountantscontrole van de jaarrekening van Pink Private Cloud klanten
De ISAE3402 Type II verklaring is van toepassing op het gehele afgelopen boekjaar. Het is niet meer nodig voor de accountant van de gemeente om zelf de uitbesteedde processen te controleren voor het afsluiten van de jaarrekening. Onze auditor heeft dit al gedaan.

Meer weten?
Neem contact met ons op.

Deel via: