Direct naar de content
icon search white
13 februari 2017 - Nieuws

Informatiesessie privacy met ruime 8 beoordeeld

“Privacy is net als voetbal, er zijn heel veel meningen over”. Daar begon Sergej Katus, partner bij Privacy Management Partners, zijn presentatie mee bij de informatiesessie over privacy afgelopen 7 februari. En dat er veel meningen over privacy zijn, bleek wel uit het eerste interactieve stuk. De toehoorders werden gevraagd om in een aantal steekwoorden aan te geven hoe zij de beroepsmatige privacy ervaren. De kernwoorden die het meest genoemd werden waren ‘lastig’ en ‘belangrijk’. Maar ook woorden als moeilijk, bewustwording, onduidelijk, redelijk en tegenstrijdig kwamen naar voren.

Wat houdt privacy eigenlijk in?
Dat privacy te maken heeft met ICT, data en bedrijfsprocessen en hoe dit in verband staat met alles, werd uitgebreid verteld door Sergej. Privacy is op een professionele manier omgaan met data. Dit houdt onder andere in met wie je welke data uitwisselt, wie de data wel of niet mag inzien binnen het bedrijf en wat je wel of niet aan iemand hoeft te vertellen.

Met een ruime 8 beoordeeld!
Dat privacy een onderwerp is wat bij veel klanten speelt, bleek al uit het aantal aanmeldingen en de betrokken communicatie die aan de sessie vooraf ging. De aandacht voor de presentatie was groot en er werd druk mee geschreven. De informatiesessie is door de aanwezigen beoordeeld met een ruime 8. Het aanvankelijk als lastig benoemde onderwerp, bleek ruim drie uur te boeien, maar ook te overdonderen. Veel van de aanwezigen geven aan nog veel werk te hebben om de privacy goed te waarborgen.

Aan de slag met ‘digitaal duurzaam ondernemen’
En met nog minder dan 475 dagen te gaan, komt de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 26 mei 2018 van kracht wordt, steeds dichterbij. Wij raken dit onderwerp de komende tijd veelvuldig, in het kader van de inzet en doorontwikkeling van ons productportfolio. Met deze sessie verwachten wij een goede inhoudelijke en gemeenschappelijke basis te hebben gelegd om na 26 mei 2018 gezamenlijk aan ‘digitaal duurzaam ondernemen’ te doen.

Wil jij op de hoogte blijven voor toekomstige sessies en informatie?
Laat hier je gegevens achter.

Deel via:

‘Samen kom je verder!’

Jelmer van der Windt, Product Manager
PinkRoccade_0139.png