Direct naar de content
icon search white
25 januari 2017 - Nieuws

Het succes van co-creatie met NAO

In 2015 is het idee ontstaan om objecten, die niet of onvoldoende door de basisregistraties afgedekt worden, onder te brengen in een nieuw component binnen Makelaarsuite. Samen met een vijftal gemeenten is het idee uitgewerkt in de nieuwe module ‘Niet Authentieke Objecten’ (NAO).

Louis Stroek, gemeente Edam-Volendam

‘Wij willen de NAO inzetten om alle subjecten die buiten de basisregistraties vallen te registreren. Ook geeft de applicatie nu al een goed inzicht in de subjecten die niet door de basisregistraties of NAO opgevoerd worden. Hiermee is het een poortwachter geworden die de gegevenskwaliteit kan verbeteren.’

Eind augustus 2016 is de module NAO geïntroduceerd en bij onze vijf Special Interest Group (SIG) gemeenten als eersten geïmplementeerd. In de laatste maanden van 2016 ging deze module als warme broodjes over de toonbank en ook in 2017 geven veel gemeenten aan dat zij deze module willen gaan inzetten.

Ruud van den Einden, gemeente Weert

‘Het delen en beheren van gegevens in één omgeving is een belangrijke stap richting de toekomst van goed gegevensbeheer. Om klanten zonder authentieke registratie te kunnen helpen in bijvoorbeeld een vergunning aanvraag, wilden we een registratie Niet Authentieke Objecten. Nu kunnen we deze gegevens ook geautomatiseerd verwerken in de overige processen binnen onze gemeente.’

Het belang van samen optrekken
Het geeft nog maar eens aan dat initiatieven in co-creatie en in samenwerking met SIG's van grote waarde zijn bij de ontwikkeling. Het biedt jou als gemeente de kans om effectief invloed uit te oefenen op de functionaliteit en het product samen met ons vorm te geven.

Samen ontwikkelen
Heb jij ook interesse om samen met ons een ontwikkeling vorm te geven voor een softwareoplossing? Laat het mij dan weten.

Deel via:

‘Samen met de klant komen tot een optimale ondersteuning van processen en diensten geeft me energie.’

Ton Timmermans, Product Owner Gegevensmanagement
Ton Timmermans website.png