Direct naar de content
icon search white
27 januari 2022 - Nieuws

Het gebruik van data binnen het Sociaal domein

Er wordt binnen gemeenten steeds meer met data gewerkt. De wil van ambtenaren om met deze data aan de slag te gaan is dan ook sterk aanwezig. Ze willen graag meer doen met data. Echter, zijn er een aantal obstakels die ambtenaren tegenkomen. Dat blijkt uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur en Kurtosis onder 282 beleidsmedewerkers in het Sociaal domein. 

In het figuur hieronder zijn de obstakels te zien.Obstakel data Sociaal domein.jpg

55% van de respondenten maakt gebruik van data tijdens de dagelijkse werkzaamheden
Hiervan heeft meer dan de helft positieve ervaringen met het werken met data. Een respondent vertelt hierover: ‘Door het analyseren van data werd inzichtelijk dat de gemiddelde prijs per indicatie sterk aan het stijgen is, terwijl het aantal jongeren dat jeugdhulp ontvangt ongeveer gelijk bleef. Na verdere analyse werd duidelijk dat het deels lag aan inzet van duurdere producten en deels aan de doorlooptijd. Door steeds verder in te zoomen konden er gerichte interventies worden gedaan’. Hieruit blijkt dus dat de meerwaarde van data goed te zien is.

De belangrijkste reden om in het Sociaal domein met data te werken is de financiële noodzaak
Door inzet van en het analyseren van data wordt het gevoerde beleid gemonitord en, zo nodig, bijgesteld. Hierdoor spenderen gemeenten niet onnodig geld en kunnen ze het geld gerichter besteden. Dus, door het gebruiken van data wordt er grip verkregen op het Sociaal domein op financieel vlak.

Adviezen uitbrengen die cijfermatig onderbouwt zijn
Wanneer een gemeente de data goed op orde heeft kan een beleidsadviseur met adviezen komen die cijfermatig onderbouwd zijn in plaats van een advies vanuit ‘het onderbuikgevoel’. Door het in kaart brengen van de benodigde hulp en ondersteuning per wijk en het opsporen van onterechte uitkeringen zijn voorbeelden hoe data succesvol is ingezet. En daarnaast wordt er zo ook geld bespaard op het budget van het Sociaal domein, wat toch al onder druk staat.

Het aantal gemeenten met een data-analist in dienst ligt niet hoog
Meer dan de helft van de respondenten van het onderzoek geeft aan dat hun gemeente een data-analist in huis heeft, een kwart heeft dat niet en 17% weet niet of deze werkzaam is binnen hun gemeente. Hoewel de meerderheid een data-analist in dienst hebben, vinden de onderzoekers dat het aantal gemeenten zonder een data-analist veel te hoog. ‘Benut data voor zowel je beleid als de uitvoering, waarbij je kort-cyclisch, bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks, monitort en bijstuurt. Als je dat consequent doet, kun je beleid succesvoller maken’ (Johan Posseth, onderzoeker Kurtosis).

Tot slot is er volgens de respondenten behoefte aan extra tijd, training en inzicht in de mogelijkheden.

PinkRoccade helpt jouw gemeente graag op het gebied van datagedreven werken
Binnen PinkRoccade zijn we expert als het gaat om werken met gemeentelijke data. Wij helpen je gemeente graag om informatie om te zetten naar beleid. Ben je benieuwd naar onze applicatie iNzicht of onze dienstverlening? Neem dan contact ons op via Erik.Snijder@PinkRoccade.nl.

Bron: De Kosters, Y. (2021, 23 augustus). Data Sociaal domein onvoldoende benut. Geraadpleegd op 10-02-2022 via deze link

Deel via:

‘Samen verder’

Erik Snijder, Commercieel medewerker
Erik Snijder website.png