Direct naar de content
icon search white
2 oktober 2019 - Nieuws

Het belang van een Makelaarsuite testomgeving

De gegevensketens en koppelingen binnen je gemeente worden steeds crucialer in de ondersteuning en verbetering van dienstverlening naar inwoners en bedrijven. Zo beweegt ook de gemeente steeds meer naar 24/7 dienstverlening. Met het toenemend aantal koppelingen en hogere complexiteit draagt een Makelaarsuite testomgeving bij aan de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening.

Releases en updates in je hele applicatielandschap
Door een testomgeving Makelaarsuite in te richten ben je in staat om de betrouwbaarheid van de belangrijkste integraties binnen je gemeentelijk landschap te bewaken. Op het moment dat applicaties gebruik gaan maken van nieuwe releases, functionaliteiten of berichtstandaarden zorg je er met de aanwezigheid van een testomgeving voor dat de ketens getest kunnen worden voordat deze in productie gaan. Zowel voor koppelingen met afnemers op het Makelaarsuite gegevensmagazijn via StUF-BG als een keten zoals de Zaak- en Documentservices.

Uiteraard is de testomgeving Makelaarsuite niet alleen te koppelen aan andere PinkRoccade applicaties, maar ook aan applicaties van andere leveranciers. Makelaarsuite koppelt bewezen via landelijke standaarden met meer dan 130 applicaties van ruim 80 leveranciers.

Tijdelijke testomgeving tijdens ketenimplementaties
Berichtketens waarbij meerdere applicaties betrokken zijn leiden vaak tot complexe implementatietrajecten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de Zaak- en Documentservices, waarbij afgestemd moet worden tussen de gemeente en leveranciers van de betrokken applicaties zoals een taakspecifieke applicatie, een zaaksysteem, een documentmanagementsysteem en de centrale servicebus van Makelaarsuite. Als de gemeente een keten als deze gaat implementeren maar nog geen testomgeving heeft, is het mogelijk om voor het implementatietraject een tijdelijke testomgeving in te regelen.

Testomgevingen Landelijke Voorzieningen
Er zijn al veel gemeenten die gebruik maken van een Makelaarsuite testomgeving. Veel van deze gemeenten willen graag dat de testomgeving zoveel als mogelijk representatief is voor de productieketen. In de afgelopen jaren zijn ketens naar Landelijke Voorzieningen steeds belangrijker geworden. Deze gemeenten hebben daarom de vraag bij ons neergelegd of het ook mogelijk is om een testomgeving van CLIQ in gebruik te nemen. Hierdoor kunnen de volledige gegevensketens getest worden. Van taakspecifieke applicaties, Makelaarsuite, CLIQ tot de Landelijke Voorzieningen. Hierbij kun je denken aan testkoppelingen op de Terugmeldvoorziening 2.0, de OLO en de GBA-V. Op het moment zijn wij aan het onderzoeken wat hiervoor de mogelijkheden zijn. We horen het graag als je hier ook interesse in hebt!

Neem contact op met je accountmanager
Heb je interesse in een Makelaarsuite testomgeving? Neem dan contact op met je accountmanager.

Contactgegevens

Thomas van Son | 06 295 282 10 of Thomas.vanSon@PinkRoccade.nl
Jochem Lam | 06 147 290 40 | Jochem.Lam@PinkRoccade.nl
Willem Schepers | 06 149 456 27 | Willem.Schepers@PinkRoccade.nl

Deel via:

‘Stapsgewijs en op je eigen tempo de gemeentelijke integratie verbeteren én aan kunnen sluiten op Common Ground. Dat is ons gezamenlijke doel.’

Thibault Kroonen, Product Manager Informatievoorziening
Pink_Roccade_Thibault_Kroonen_2685 vrij website.png