Direct naar de content
icon search white
27 maart 2020 - Nieuws

Effecten voor Wmo & Jeugdhulp

De VNG bereikt een overeenstemming met het kabinet over de continuïteit van de financiering voor de Wmo en Jeugdhulp door de aanbieders. Dit is voor jou misschien van belang. Daarom beschrijven wij waar deze afspraken op neer komen hieronder.

  • Meerkosten: Meerkosten als gevolg van de coronacrisis worden vergoed. Het Rijk compenseert gemeenten voor de meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen. Het gaat om kosten voor de extra maatregelen vanwege corona. De komende tijd werken zij de wijze van compensatie verder uit.
  • Andere vormen van hulp: Professionals verlenen door de komende tijd door de coronacrisis op een andere manier zorg. Het kan ook zijn dat zij op een andere plek werkzaam zijn. Dit vraagt om ruimte en soepelheid in de verantwoording. Maar ook om het tijdelijk loslaten van contractuele afspraken. Het Rijk is bereid dit te ondersteunen. Dit werken zij de komende tijd verder uit.
  • Tijdelijke omzetdaling: Vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel heeft effect op zorg en ondersteuning. Dit komt bijvoorbeeld door een verhoogd ziekteverzuim. De omvang van zorg en ondersteuning wijkt tijdelijk af van de normale situatie. Het is belangrijk dat de financiering van de omzet door gemeenten naar aanbieders blijft doorgaan. Zoals die contractueel is afgesproken of een zo goed mogelijke inschatting daarvan. Het doel hiervan is acute liquiditeitsproblemen te voorkomen. En de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie in 2020 van deze zorgaanbieders te neutraliseren. Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij zich inspannen om de professionele inzet zo goed mogelijk te benutten. Of dit nou binnen hun organisatie is, of op een andere plek waar de acute behoefte aan is. Zo beperken zij eventuele omzetdaling.
  • Effecten na afloop van coronacrisis: Voor de zomer maken Rijk en gemeenten afspraken over de compensatiemogelijkheden. Deze gaan over de effecten die optreden na afloop van de crisis. Zij kijken naar de per saldo extra uitgaven over het geheel van 2020. Uitgaven die die gerelateerd zijn aan een evident uitstel van noodzakelijke zorg.

Momenteel bekijken we binnen CiVision Samenlevingszaken naar mogelijke aanpassingen. Deze aanpassingen richten zich vooral op de verantwoording. Zodra de bovenstaande afspraken definitief zijn, komen we hierop terug.

 

Deel via:

‘De juiste dienstverlening voor jouw burgers is belangrijker dan ooit. Ik daag je uit samen de beste oplossing te vinden.’

Ingmar Uijl, Productmanager Sociaal domein
Ingmar Uijl - PinkRoccade Samenlevingszaken